Phân tích đa thức thành nhân tử
1. Phương pháp đặt nhân tử chung
2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức
3. Phương pháp nhóm nhiều hạng tử
4. Phương pháp tách
5. Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử
6. Phương pháp đặt biến phụ
7. Phương pháp giảm dần số mũ của lũy thừa
8. Phương pháp hệ số bất định

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: