Đề thi thử viên chức giáo dục có đáp án chi tiết

Đề thi thử viên chức giáo dục có đáp án chi tiết. Mẫu De thi viên chức, De thi trắc nghiệm viên chức môn kiến thức chung, Ngân hàng câu hỏi thi viên chức, De thi viên chức giáo viên, Câu hỏi thi tuyển viên chức ngành giáo dục, De thi viên chức giáo dục môn kiến thức chung.

Nội dung chính:

Đề thi thử viên chức giáo dục có đáp án chi tiết

Loader Loading...
EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document
| Open
Open in new tab

Download [416.64 KB]

Câu hỏi đề thi vòng 2 viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo

1.  Vị trí của trường trung học trong hệ thống giáo dục quốc dân?
 
 a) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
 b) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
 c) Trường trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường không có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.
2.  Trường tiểu học do cơ quan nào thành lập và quản lý?
 
 a) UBND cấp tỉnh
 b) Sở Giáo dục và Đào tạo
 c) UBND cấp huyện
 d) Phòng Giáo dục và Đào tạo
3.  Trong thời gian tập sự,   Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng bao nhiêu phần tră mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng?
 
 a) 80%
 b) 85%
 c) 90%
 d) 95%
4.   Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu nào?
 
 a) yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
 b) yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực
 c) yêu nước, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
5.  Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?
 
 a) Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
 b) Chấp hành sự phản công của tổ chức; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
 c) Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định;
 d Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.
6.   Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 là  Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng nào?
 
 a) Hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo
 b) Hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các hình thức giáo dục, đào tạo
 c) Hướng linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo
7.  Những năng lực đặc thù được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất định gồm?
 
 a) năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất
 b) năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất
 c) năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán , năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất
8.  Chậm nhất bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được danh sách viên chức trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển
 
 a) 10
 b) 15
 c) 20
9.  Hệ thống giáo dục quốc dân là?
 
 a) hệ thống giáo dục, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
 b) hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục tại chức.
 c) hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.
10.  Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn như thế nào?
 
 a) ít nhất 02 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu
 b) ít nhất 01 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu
 c) ít nhất 03 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu
11.  Những năng lực chung được hình thành, phát triển thông qua tất cả các môn học và hoạt động giáo dục gồm?
 
 a) năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
 b) năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
 c) năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
12.   Đâu là Nội dung quản lý viên chức?
 
 a) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch viên chức.
 b) Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tương ứng.
 c) Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, bố trí, phân công nhiệm vụ, biệt phái, kiểm tra và đánh giá viên chức.
 d) Tất cả nội dung trên
13.    Hoạt động giáo dục được thực hiện theo nguyên lý nào?
 
 a) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội.
 b) học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
 c) học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.
14.  Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm
 
 a) Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục trung học, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục đại học
 b) Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục đại học
 c) Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông, Giáo dục đại học
15.   Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?
 
 a) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp.
 b) Đóng góp ý kiến trong hoạt động của cơ sở giáo dục; ý kiến đối với hiệu trưởng để xây dựng cơ sở giáo dục trong sạch, vững mạnh.
 c) Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục.
 d) Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động của cơ sở giáo dục mỗi năm một lần vào đầu năm học
16. Trường hợp viên chức bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực? . (Luật mới)
 
 a) 12 tháng
 b) 18 tháng
 c) 24 tháng
17.   Hợp đồng làm việc là?
 
 a) sự thỏa thuận giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
 b) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của viên chức.
 c) sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
18.  Vào thời điểm nào, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh?
 
 a) giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học
 b) giữa học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học
 c) cuối học kỳ I và cuối năm học
19.   Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW thì  mục tiêu Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, thực hiện trong giai đoạn nào?
 
 . a) Giai đoạn đến năm 2021
 b) Giai đoạn đến năm 2025 và 2030
 c) Đến năm 2025
 d) Đến năm 2030
20.   Nền giáo dục Việt Nam là?
 
 a) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
 b) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam.
 c) nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, quốc tế, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.
21.   Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường công lập do ai  bổ nhiệm?
 
 a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 b) Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo
 c) Chủ tịch UBND cấp xã
 d) Chủ tịch UBND cấp huyện
Đáp án D
22.  Nguyên tắc  nào dưới đây không nằm trong nguyên tắc quản lý viên chức
 
 a) Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.
 b) Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 c) Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc.
 d) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.
23.   Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo công lập gồm?
 
 a) dân chủ ngoài cơ sở giáo dục; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan
 b) dân chủ trong, ngoài cơ sở giáo dục; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan
 c) dân chủ trong cơ sở giáo dục; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị. tổ chức có liên quan
24. Đối thoại tại cơ sở giáo dục được thực hiện thông qua?
 
 a) việc trao đổi trực tiếp giữa nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học với hiệu trưởng và giữa đại diện tập thể lao động, đại diện người học với hiệu trưởng
 b) việc trao đổi gián tiếp giữa nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học với hiệu trưởng hoặc giữa đại diện tập thể lao động, đại diện người học với hiệu trưởng
 c) việc trao đổi trực tiếp giữa nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, người học với hiệu trưởng hoặc giữa đại diện tập thể lao động, đại diện người học với hiệu trưởng
25.  Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục khác, giảng dạy trình độ sơ cấp, trung cấp gọi là?
 
 a) giáo viên;
 b) giáo viên, giảng viên
 c) giảng viên
26. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp?
 
 a) có giá trị như nhau
 b) có giá trị pháp lý như nhau
 c) có giá trị pháp lý khác nhau
27.  Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp
 
 a) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
 b) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
 c) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 09 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.
28.  Tài liệu giáo dục địa phương do cơ quan nào tổ chức biên soạn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của địa phương
 
 a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
 b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 c) Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 d) Sở Giáo dục và Đào tạo
29.   Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 29 thì Đối với giáo dục mầm non?
 
 a) giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1
 b) giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hoàn thiện các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1
 c) giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1
30. Đâu không phải là Trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động trong thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?
 
 a) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp.
 b) Đóng góp ý kiến trong hoạt động của cơ sở giáo dục; ý kiến đối với hiệu trưởng để xây dựng cơ sở giáo dục trong sạch, vững mạnh.
 c) Báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của cơ sở giáo dục.
 d) Phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động của cơ sở giáo dục mỗi năm một lần vào đầu năm học
31.  Viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
 
 a) Khiển trách.
 b) Cảnh cáo.
 c) Cách chức.
 d) Buộc thôi việc.
32.   Viên chức được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm
 
 a) nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 b) nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
 c) nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và không cần có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
33.    Học sinh học tiểu học ở trường phổ thông có nhiều cấp học học hết chương trình tiểu học, đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được?
 
 a) hiệu trưởng xác nhận vào học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học
 b) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học
 c) cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học
34.   Một trong những nhiệm vụ của trường mầm non là?
 
 a) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 b) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ đủ 03 tháng tuổi đến đủ 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 c) Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
35.   Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29 về Giáo dục và đào tạo là ?
 
 a) quốc sách hàng đầu, là công cuộc của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
 b) quốc sách hàng đầu, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
 c) quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
36.  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?
 
 a) phải bảo đảm ở mức độ cao hơn với kỷ luật đảng.
 b) phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng.
 c) phải bảo đảm ở mức độ tương đương với kỷ luật đảng.
37.  Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán là?
 
 a) giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.
 b) giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cao; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.
 c) giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; có uy tín trong tập thể nhà trường; có năng lực tham mưu, tư vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.
38. Theo Luật Giáo dục 2019 thì phương pháp Giáo dục mẫu giáo như thế nào?
 
 a) phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn bó giữa người lớn với trẻ em; kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc và các chức năng tâm sinh lý
 b) phải tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em
 c) Cả A và B đều đúng
 d) Cả A và B đều sai
39.   Ứng xử của giáo viên  với cha mẹ người học?
 
 a) Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
 b) Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi.
 c) Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
40.   Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên tiểu học phải?
 
 a) chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh
 b) chuẩn mực, có tác dụng đối với học sinh
 c) đúng mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh
Like share và ủng hộ chúng mình nhé: