Đề thi vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng- Vietinbank 2017- có đáp án

Đề thi vị trí chuyên viên quan hệ khách hàng- Vietinbank 2017. Về cấu tạo: Đề thi gồm có 3 phần: Nghiệp vụ (45 câu/50 phút); IQ (15 câu/ 20 phút) và Tiếng Anh (20 câu/30 phút). Đề thi dành cho vị trí CV Quan hệ khách hàng. Cả 3 phần thi đều trên máy tính.

I.    PHẦN THI NGHIỆP VỤ

 1) Giả định các khoản mục khác trong Bảng CĐKT của DN không thay đổi, khi khoản mục Nợ phải trả tăng lên thì khoản mục nào sau đây thay đổi?
1.        Doanh thu tăng
2.        Doanh thu giảm
3.        Tiền mặt tăng
4.        Tiền mặt giảm
Đáp án: 2

2) Bên thụ hưởng của Bảo lãnh thuế là?
1.        Cơ quan thuế
2.        Cục hải quan
3.        Ngân hàng
4.        Đối tác mua hàng
Đáp án: 1

“Bảo lãnh thuế” là cam kết của ngân hàng đối với cơ quan quản lý thuế về việc nộp thay cho Khách hàng các khoản thuế xuất/nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nếu hết thời gian bảo lãnh mà Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

3) Trong một ngành nghề, có 1 doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng năm sau so với năm trước. Điều này chứng tỏ DN đang có lợi thế cạnh tranh trong ngành đó không?
1.        Đúng
2.        Sai
3.        Chưa chắc chắn
Đáp án: 3

4) Khi IRR của dự án lớn hơn tỷ lệ WACC thì chứng tỏ dự án đó khả thi để cho vay?
1.        Đúng
2.        Sai
3.        Chưa chắc chắn
Đáp án: 1

5) Khoản mục TSBĐ nào sau đây không được nhận làm TSBĐ
1.        TS hình thành trong tương lai
2.        TS ở nước ngoài và được đăng ký bảo đảm tại CQ nước ngoài
3.        Đất thuê 50 năm trả tiền một lần, tiền thuê không phải nguồn từ NSNN
4.        Quyền đòi nợ bên thứ 3
Đáp án: 2

6) Văn bản bảo lãnh của ngân hàng ký kết đối với khách hàng bao gồm?
1.        Thư bảo lãnh
2.        Hợp đồng bảo lãnh
3.        Cả 2 phương án trên
Đáp án: 3

7) Những Tố chất nào là cần thiết với nhân viên bán hàng?
1.        Lắng nghe
2.        Thấu hiểu
3.        Giải thích
4.        Đề ra giải pháp
5.        Tất cả các ý trên
Đáp án: 5

8) Khách hàng A đến gửi 300 tr đồng cho khách hàng B, cầm theo CMND của khách hàng B thì NH sẽ làm gì?
1.        Lập sổ tiết kiệm cho KH A
2.        Lập sổ tiết kiệm cho KH B
3.        Không làm gì cả
4.        Đáp án khác
Đáp án: 4

Yêu cầu B có mặt hoặc A phải có giấy uỷ quyền của B (theo mẫu của ngân hàng và hôm uỷ quyền thì B phải ký trước mặt GDV của ngân hàng vào giấy uỷ quyền đó!)

9) Trong LC ghi giao 10.000 Mt fertilizer thì nhà XK giao tối đa bao nhiêu?
1.        10 000
2.        11 000
3.        10 500
10) Vốn lưu động ròng giảm thì chứng tỏ điều gì?
1.        VCSH nhìu hơn
2.        Vay nhìu hơn
3.        Đầu tư TSNH cho dài hạn
4.        Đầu tư TSDH cho NH
Đáp án: 3

VLĐ ròng = TS ngắn hạn – Nợ ngắn hạn = Nợ dài hạn – TS dài hạn –> VLĐ ròng giảm chứng tỏ DN mất cân đối vốn vì đã dùng Vốn ngắn hạn tài trợ cho TS dài hạn

11) Dòng tiền thuần âm chứng tỏ DN không có khả năng thanh toán đúng hay sai?
1.        Đúng
2.        Sai
3.        Chưa chắc chắn
12) Trong nhờ thu trơn chỉ giao chứng từ Thương mại  đúng hay sai?
1.        Đúng
2.        Sai
3.        Chưa chắc chắn

13) Nhóm khách hàng liên quan cấp 2 gồm:
1.        Các kh có quan hệ tín dụng với 3 CN trở lên
2.        Các kh có quan hệ tín dụng với 2 CN trở lên
3.        Các KH chỉ có qh td tại 1 CN NHCT
4.        Có QHTD tại NHCT và 1 NH khác
14) Điều kiện để cấp GHTD không có bảo đảm là:
1.        BBB trở lên
2.        A trở lên
3.        AA trở lên
Đáp án: 2
15) KH pháp nhân sở hữu tối thiểu bao nhiêu % vốn điều lệ của KH pháp nhân khác được gọi là nhóm KH liên quan?
1.        5%
2.        20%
3.        25%
4.        30%
Đáp án: 1
16) Khi phát hiện khoản phải thu khó đòi, cán bộ phân tích làm gì:
1.        Tăng dự phòng phải thu
2.        Điều chỉnh giảm khoản phải thu
3.        ……
17) Trong trường hợp có bảo lãnh toàn bộ, thì cán bộ phân tích BCTC của bên bảo lãnh hay bên được bảo lãnh?
1.        Bên bảo lãnh
2.        Bên được bảo lãnh
18) Chi nhánh được quyền cấp bảo lãnh có bảo đảm cho:
1.        Công ty liên doanh, công ty hợp danh
2.        Công ty liên doanh, công ty TNHH
3.        Cả ba loại trên
4.        Công ty liên doanh
19) Chuyên viên QHKH quan tâm đến chỉ tiêu nào cuối cùng ý?
1.        Dư nợ, số KH phát sinh, Huy động….
2.        Sự hài lòng của KH
3.        Chi phí bán hàng và các nguồn lực sử sụng
4.        Lợi nhuận thu được
Đáp án: 2

20) Nợ nhóm 3 trích lập dự phòng bao nhiêu?
1.        0%
2.        5%
3.        20%
4.        50%
Đáp án: 3

21) L/C không huỷ ngang không có nghĩa là không được hủy bỏ?
1.        Đúng
2.        Sai
Đáp án: 2

 

II.    PHẦN THI IQ:

 1) Người A lau nhà hết 5h, người B lau nhà hết 6h. Hỏi khi cả người cùng lau nhà thì sẽ mất bao lâu?
2) Có bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau chia hết cho 2?
3) Minh và Hoa có 18 cái kẹo. Minh đem phần của mình chia đôi rồi cho Hoa 1 nửa. Khi đó số kẹo của Hoa sẽ gấp 5 lần số kẹo của Minh. Hỏi ban đầu Minh có bao nhiêu cái?
4) Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 4?
5) Bạn có biết bàn cờ vua có bao nhiêu ô vuông?
6) Quãng đường từ HN – HP dài 120km, vận tốc trung bình chiều đi là 40km/h. Vận tốc trung bình lúc về là 60km/h. Hỏi vận tốc trung bình (cả đi và về) là bao nhiêu?
7) Kỳ quan nào sau đây ko nằm trong 7 kỳ quan cổ đại:
1.        Đền thờ Artemis.
2.        Ngọn hải đăng.
3.        Vạn lý trường thành.
4.        …
8) Hệ số Gini minh họa cho cái gì.
9) Có các lựa chọn: x cho món khai vị, y+1 cho món chính, z cho món tráng miệng. Nếu 1 bữa ăn chọn như sau: 1 khai vị, 1 món chính, 1 tráng miệng thì sẽ có bao nhiêu lựa chọn?
 10) Taxi giá mở cửa X, sau km đầu tiên là 1/4 X, hỏi đi 5/2 km thi hết bao nhiêu?
11) Trồng cây xung quanh hcn 18*9m, mỗi cây cách nhau 3m, hỏi phải trồng bao nhiêu cây.
12) 2 cốc A : sữa, B: cà phê, đổ 1/10 B vào A, sau đó đổ 1/10 A vào B, tính tỉ lệ Cà phê trong B.
13) Sân vận động có 10.000 chỗ. Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán với giá nửa giá bình thường, còn lại bán đúng giá 2$. Hỏi số tiền thu được từ việc bán vé.
14) 1 anh đi chợ bán trứng. Sáng anh ta bán được 2/3 số trứng, trưa bán 2/3 số trứng còn lại từ sáng, chiều bán 2/3 số còn lại từ trưa, cuối cùng anh ta còn 10 quả trứng. Hỏi số trứng anh ta mang đi bán.
15) Bạn A đi xe từ HN về nhà với vận tốc 60km/h. Lúc từ nhà trở về HN đi chậm hơn 10km/h thì thời gian chậm hơn 1 tiếng. Hỏi quãng đường từ HN về nhà?
16) Cho số 86*. Hỏi điền chữ số nào vào dấu * để được số chia hết cho 36?
17) Tìm số phù hợp với dãy số sau 1,1,2,3,5,8,13,….,34
Đáp án: 21
18) A nói với B là nếu mình đổi 6 quả cam lấy 1 quả hồng thì số quả của cậu gấp 2 số quả của mình, C nói với A là nếu mình đổi 14 quả táo lấy 1 quả bưởi thì số quả của cậu gấp gấp 3 lần số quả của mình. B nói với C là nếu minh đổi 4 quả cam lấy 1 quả tao thì số quả của cậu gấp 6 lần số quả của mình. Hỏi A có bao nhiêu quả.
1.        15
2.        11
3.        7
4.        9
19) Đại dương nào giáp châu Á, Châu Mỹ và Châu Đại Dương
1.        Thái Bình Dương
2.        Đại Tây Dương
3.        Ấn Độ Dương
4.        Bắc Băng Dương
Đáp án: 1

Thái Bình Dương giáp với Châu Á, Châu Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Nam Cực.
20) Nội dung nào đúng với Chuẩn nghèo?
1.         … thiếu thốn cơ sở vật chất
2.        … thiếu thốn lương thực thực phẩm
3.        … nghèo về văn hóa
4.        … nghèo y tế
Đáp án: 2
21) Có 3 con ngựa, 1 con chạy 2p/vòng. 1 con chạy 3p/vòng, 1 con chạy 4p/vòng. hỏi sau bao nhiêu phút thì 3 con găp nhau. (Không tính lúc xuất phát)?
1.        2,5p
2.        2p
3.        1p
4.        12p

Đáp án 4

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: