Chia sẻ nội dung trọng tâm đề cương ôn thi vào ngân hàng BIDV

Chia sẻ nội dung trọng tâm đề cương ôn thi vào ngân hàng BIDV 2022. Sau đây là tổng hợp đề cương để kiến thức thi BIDV cho các bạn có thể sơ lược nắm lại kiến thức trọng tâm để chuẩn bị bước vào kỳ thi đợt 2/2022 như sau.

Chia sẻ nội dung trọng tâm đề cương ôn thi vào ngân hàng BIDV 2022
Chia sẻ nội dung trọng tâm đề cương ôn thi vào ngân hàng BIDV 2022

PHẦN THI NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – đề cương ôn thi vào ngân hàng bidv

1. Các văn bản pháp luật cần học
Các câu hỏi về Luật thường được hỏi rất nhiều trong các đợt tuyển dụng trước đây. Với những người chưa có Kinh nghiệm, thường gặp phải vấn đề về sự Mơ hồ khi phải đối mặt với rất nhiều văn bản Pháp luật, bên cạnh không rõ về tính cập nhật & hiệu lực của từng Văn bản.

Về Luật, dựa theo Kinh nghiệm cá nhân & Chia sẻ của rất nhiều BIDVer, với các bạn thi tuyển vị trí Quản lý Khách hàng CHẮC CHẮN sẽ được hỏi trong các Văn bản Pháp luật sau:

 
STT Loại văn bản Văn bản Ghi chú
1 VB Pháp luật chung Luật Dân sự 2015 Hỏi rất nhiều
    Luật Doanh nghiệp 2015 Hỏi rất nhiều
2 VB Ngân hàng Luật các TCTD số 47/2010 Hỏi rất nhiều
    Basel II Vốn cấp 1,2,3 là gì phải thuộc như cháo!
    Thông tư 02/2013 về Phân loại Nợ  
3 Văn bản dành riêng cho Tín dụng    
    Thông tư 36 quy định về Giới hạn hoạt động của các TCTD Nhớ giùm mấy cái hệ số CAR ạ!
    Thông tư 39/2016 về Quy chế Cho vay Hỏi rất nhiều
    Nghị định 83 & 163 về Giao dịch bảo đảm Tháng 10/2017 mới ra cái NĐ 102/2017 thay thế, có khả năng BIDV sẽ hỏi về VB Luật mới nhất này.
    Thông tư 07/2015 về Bảo lãnh Ngân hàng  

2. Nghiệp vụ chi tiết
Ở phía dưới là hệ thống hóa một cách vô cùng chi tiết các Nội dung Nghiệp vụ sẽ được hỏi. Bạn chỉ cần Ôn tập theo đúng Timeline này là sẽ hoàn thành được 80% câu hỏi thi tuyển. 

STT Nghiệp vụ Chi tiết Ghi chú
1 Tín dụng Tín dụng là gì? Luật các TCTD số 47/2010
    Phân chia các Tổ chức Tín dụng  
    Ngân hàng gồm mấy loại  
    – Các phương thức cấp Tín dụng: Cho vay, Bảo lãnh, Bao thanh toán, Chiết khấu/Tái chiết khấu, Cho thuê tài chính
– Khái niệm và Đặc điểm từng loại
 
    Giới hạn Cấp tín dụng  
    Nhóm Khách hàng liên quan  
2 Cho vay Thời gian cho vay là gì? Thông tư 39/2016
    Kỳ hạn trả nợ  
    Khác nhau giữa Ân hạn Nợ và Cơ cấu nợ  
    Loại hình cho vay: Ngắn hạn, Trung hạn, Dài hạn… Đặc điểm từng loại  
    Phương thức cho vay: Từng lần, HMTD, Thấu chi, Hợp vốn, Lưu vụ… Đặc điểm từng loại  
    Đối tượng Không được Cho vay và Hạn chế Cho vay  
3 Nhóm nợ Phân loại Nhóm nợ Thông tư 02/2013
    Nợ xấu, Nợ quá hạn là gì  
    Trích lập DPRR chung, DPRR cụ thể: Khái niệm, Tỷ lệ trích lập Dự phòng rủi ro  
4 Đăng ký Giao dịch bảo đảm Khái niệm Nghị định 83 và 163 về Giao dịch đảm bảo
    Các giao dịch bắt buộc cần đăng ký  
    Thẩm quyền của các cơ quan chức năng  
5 Bảo lãnh Khái niệm Thông tư 07/2015 về Bảo lãnh Ngân hàng
    Quy trình phát hành Bảo lãnh  
    Sự khác nhau giữa Hợp đồng Bảo lãnh và Thư bảo lãnh  
    Phân loại Bảo lãnh  
    Lợi ích, Rủi ro của các bên tham gia Quy trình phát hành Bảo lãnh  
    Đối tượng không được Phát hành Bảo lãnh  
6 Phương tiện TTQT Hối phiếu là gì? Đặc điểm và Phân loại Hối phiếu  
    Séc là gì? Đặc điểm và Phân loại Séc  
7 Phương thức TTQT Chuyển tiền là gì?  
    Nhờ thu là gì? Phân loại và Đặc điểm URC 522
    L/C là gì? Phân loại và Đặc điểm từng loại (Hay hỏi) UCP 600 (Không biết mấy cái này thì sợt là biết)
    Ưu nhược điểm của các bên tham gia Nhờ thu và L/C  
8 Incoterms 2010 Các điều kiện Thương mại Quốc tế gồm những điều kiện nào? Đặc điểm  
9 Tài chính Doanh nghiệp Đặc điểm & Bố cục các loại Báo cáo tài chính: Khoản nào, Mục nào? Sách Tài chính Doanh nghiệp – Học viện Ngân hàng
    Các chỉ số tài chính quan trọng: Gồm 4 nhóm  
10 Tài trợ Dự án Vai trò của NPV và IRR  
    Công thức tính NPV, IRR  
    Công thức tính WACC, ý nghĩa  

 
3. Bài tập lớn
Các dạng bài tập chỉ xoay quanh các Dạng sau:
(1) Tính toán các chỉ số tài chính => Buộc phải thuộc
(2) Dạng bài tập về Chiết khấu/Tái chiết khấu
(3) Dạng bài tập về tính Lãi tiền gửi => Với cả 2 vị trí
(4) Dạng bài tập về Tài trợ Dự án: NPV, IRR, Thời gian hoàn vốn
(5) Dạng bài tập về Tính Hạn mức Tín dụng
(6) Dạng bài tập Cho vay từng lần

CHẮC CHẮN sẽ vào các Dạng trên.

Để Ôn luyện thành thạo các Dạng bài trên, dựa trên Kinh nghiệm của các Anh em đi trước, bạn cần tìm hiểu thật chi tiết các Topic phía dưới, đặc biệt là các Sách bài tập, bao gồm:
– Đề thi năm 2015, 2016
– Hệ thống bài tập (Có lời giải) Ngân hàng Thương mại
– Bài tập & Bài giải Ngân hàng Thương mại
– Tóm tắt Công thức Tài chính Doanh nghiệp

 

PHẦN THI NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN, THANH TOÁN TRONG NƯỚC

1. Các văn bản pháp luật cần học
Giống như vị trí Quản lý Khách hàng, Giao dịch viên cần phải nắm được các Văn bản Pháp luật chung điều chỉnh toàn bộ hoạt động của Tổ chức Tín dụng & các Văn bản riêng cho từng vị trí.

STT Loại văn bản Văn bản Ghi chú
1 VB Pháp luật chung Luật Dân sự 2015 Hỏi rất nhiều
    Luật Doanh nghiệp 2015 Hỏi rất nhiều
2 VB Ngân hàng Luật các TCTD số 47/2010 Hỏi rất nhiều
    Basel II Vốn cấp 1,2,3 là gì phải thuộc như cháo!
    Thông tư 02/2013 về Phân loại Nợ  
3 Văn bản dành riêng cho Kế toán    
    Thông tư 23/2014 Hướng dẫn mở và sử dụng Tài khoản Thanh toán Tài khoản Thanh toán
    Quy chế 1160/2004 về Quy chế Tiền gửi tiết kiệm; Kèm QĐ47/2006 sửa đổi 1160 Tiền gửi Tiết kiệm
    Thông tư 24/2014 về Bảo hiểm tiền gửi  
    TT 19/2016 Quy định về hoạt động Thẻ Ngân hàng Thẻ
    TT 01/2014 Quy định Giao nhận, Vận chuyển Tiền & Giấy tờ có giá Giao dịch 1 cửa
    Thông tư 46/2014 Dịch vụ thanh toán không dùng Tiền mặt Phương thức thanh toán
    Thông tư 22/2015 về Cung ứng và sử dụng Séc  
    TT20/2011 Quy định về Mua bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân Mua bán ngoại tệ
    Pháp lệnh Ngoại hối 2005, bổ sung 07/2013 & Pháp lệnh 06/2013 bổ sung Pháp lệnh Ngoại hối  
    TT 15/2011 Quy định về việc mang ngoại tệ khi Xuất cảnh  

 
2. Bài tập lớn
Các dạng bài tập tập trung nhiều vào các Dạng sau:
(1) Định khoản
(2) Tính lãi tiền vay, tiền gửi
(3) Xác định Tỷ giá, Mua bán ngoại hối
(4) Tính toán các chỉ số tài chính => Buộc phải thuộc

Trong số các Tài liệu thu thập, bạn có thể tham khảo 2 quyển sách bài tập rất bài bản và đầy đủ như sau:
– 100 bài tập Kế toán Ngân hàng
– Giáo trình Kế toán Ngân hàng & Bài tâp (Kèm lời giải)

Chúc các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả như ý trong kỳ thi sắp tới!

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: