Trắc nghiệm Tin 7: Hoàn thiện bảng tính (có đáp án)

Các thao tác Hoàn thiện bảng tính, Nêu các thao tác Hoàn thiện bảng tính, Thao tác Hoàn thiện bảng tính, Em hãy nêu các thao tác Hoàn thiện bảng tính, Nêu các thao tác để Hoàn thiện bảng tính, bài 10: hoàn thiện bảng tính, Các thao tác để Hoàn thiện bảng tính, Em hãy nêu một số thao tác để Hoàn thiện bảng tính

Câu 1: Thao tác nháy nút phải chuột vào tên trang tính, chọn Insert/Worksheet rồi chọn OK dùng để làm gì?

A. Thay đổi thứ tự trang tính

B. Sao chép trang tính

C. Chèn trang tính

D. Xóa trang tính

Câu 2: Với bảng tính em có thể thực hiện thao tác nào?

A. Tạo trang tính mới

B. Xóa một trang tính

C. Đổi tên trang tính

D. Cả A, B và C

Câu 3: Hãy sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện kẻ khung, đường viền?

a) Trong cửa sổ Format Cells, chọn trang Broder. Thiếp lập các thông số kẻ đường viền, kẻ khung.

b) Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Mở cửa sổ Format Cells.

A. a → b → c

B. a → c → b

C. b → a → c

D. b → c→ a

Câu 4: Để in trang tính, em thực hiện lệnh nào sau đây?

A. File/Print

B. File/Save

C. File/Save As

D. File/Close

Câu 5: Trong cửa sổ Print, lựa chọn tại mục Copies dùng để làm gì?

A. In

B. Chọn số bản in

C. Chọn máy in

D. Chọn số trang in

Câu 6: Phương án nào sau đây đúng để xoá một trang tính?

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhắn phím Delete.

B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Delete.

C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhắn phím Delete.

D. Trong thẻ Home, chọn lệnh Delete/Delete Sheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 7: Để thực hiện kẻ viền cho ô tính em thực hiện tại lệnh nào trong cửa sổ Format Cells?

A. Font

B. Border

C. Number

D. Alignment

Câu 8: Lựa chọn Outline trong cửa sổ Format Cells dùng để làm gì?

A. Không kẻ khung

B. Kẻ khung bên ngoài

C. Kẻ đường viền ô

D. Chọn kiểu đường kẻ

Câu 9: Lựa chọn sau trong cửa sổ Format Cells dùng để làm gì?

A. Không kẻ khung

B. Kẻ khung bên ngoài

C. Kẻ đường viền ô

D. Chọn kiểu đường kẻ

Câu 10: Thao tác nháy chuột vào tên trang tính, kéo thả chuột sang trái, phải dùng để làm gì?

A. Tạo trang tính mới

B. Chèn thêm trang tính

C. Di chuyển trang tính

D. Sao chép trang tính

Câu 11: Những phương án nào sau đây là đúng để thêm trang tính vào bảng tính?

A. Nháy chuột vào nút phía dưới trang tính.

B. Trong thẻ Insert chọn lệnh Table trong nhóm lệnh Tables.

C. Nháy nút phải chuột lên tên trang tính và chọn Insert/Worksheet.

D. Trong thẻ Home, chọn lệnh Insert/Worksheet trong nhóm lệnh Cells.

Câu 12: Thao tác nháy phải chuột vào tên trang tính rồi chọn Delete dùng để thực hiện lệnh gì?

A. Tạo trang tính mới

B. Chèn thêm trang tính

C. Xóa một trang tính

D. Sao chép trang tính

Câu 13: Để tô màu cho ô tính, em chọn nút lệnh nào sau đây trong thẻ Home?

Đáp án đúng: B

Câu 14: Lựa chọn sau trong cửa sổ Format Cells dùng để làm gì?

A. Không kẻ khung

B. Kẻ khung bên ngoài

C. Kẻ đường viền ô

D. Chọn kiểu đường kẻ

Câu 15: Có thể đổi tên một trang tính bằng những cách nào sau đây?

A. Nháy chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.

B. Nháy nút phải chuột vào tên trang tính và chọn Rename rồi nhập tên mới.

C. Nháy đúp chuột vào tên trang tính rồi nhập tên mới.

D. Chọn lệnh File/Save As.

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: