Trắc nghiệm Tin 7: Thiết bị vào – ra (có đáp án)

Trắc nghiệm Tin 7: Thiết bị vào – ra (có đáp án). . Hướng dẫn làm bài tập trắc nghiệm Tin 7 chi tiết nhất, qua đó giúp bạn ôn luyện và học bài tốt hơn. Thiết bị vào – ra là tên gọi chung của các thiết bị để khi hoạt động, máy tính nhận thông tin từ thế giới bên ngoài và xuất thông tin ra thế giới bên ngoài. – Thiết bị vào: chuột, bàn phím, máy quét… – Thiết bị ra: màn hình, loa, máy in, máy chiếu…

Thiết bị vào - ra
Thiết bị vào – ra

Câu 1: Vai trò của thiết bị ra là:

A. Để xử lý thông tin.

B. Đưa thông tin ra ngoài.

C. Để tiếp nhận thông tin vào.

D. Thực hiện truyền thông tin giữa các bộ phận.

Câu 2: Một bộ tai nghe có gắn micro sử dụng cho máy tính là loại thiết bị gì?

A. Thiết bị vào.

B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vừa vào vừa ra.

D. Không phải thiết bị vào – ra.

Câu 3: Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ các thiết bị vào — ra của hệ thống máy tính?

A. Màn hình. 

B. Phần mềm.

C. Phần cứng. 

D. Tài nguyên dùng chung.

Câu 4: Tai nghe trong Hình 1.2 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào.

B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vừa vào vừa ra.

D. Thiết bị lưu trữ. 

Hình 1.2. Tai nghe

Câu 5: Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính?

A. Con số           

B. Văn bản

C. Hình ảnh        

D. Âm thanh.

Câu 6: Khi đang gọi điện thoại video cho bạn, em không nghe thấy tiếng, nhưng vẫn thấy hình bạn đang nói. Em chọn phương án nào sau đây để giải quyết vấn đề?

A. Bật micro của mình và nhắc bạn bật micro.

B. Bật loa của mình và nhắc bạn bật micro.

C. Bật micro của mình và nhắc bạn bật loa.

D. Bật loa của mình và nhắc bạn bật loa.

Câu 7: Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài?

A. Máy ảnh            

B. Micro

C. Màn hình          

D. Loa

Câu 8: Đĩa cứng trong Hình 1.3 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào. 

B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vừa vào vừa ra.

D. Thiết bị lưu trữ. 

Hình 1.3. Đĩa cứng

Câu 9: Phương án nào sau đây chỉ gồm các thiết bị vào?

A. Micro, máy in. 

B. Máy quét, màn hình.

C. Máy ảnh kĩ thuật số, loa. 

D. Bàn phím, chuột.

Câu 10: Thiết bị nào sau đây không phải là thiết bị ra?

A. Máy vẽ.

B. Máy in.

C. Màn hình.

D. Máy quét.

Câu 11: Máy quét ảnh trong Hình 1.1 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào.

B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vừa vào vừa ra.

D. Thiết bị lưu trữ. 

Hình 1.1. Máy quét

Đáp án đúng: A

Câu 12: Thiết bị phổ biến nhất được sử dụng để nhập dữ liệu số và văn bản vào máy tính là gì?

A. Máy vẽ đề thị. 

B. Bàn phím.

C. Máy in. 

D. Máy quét.

Câu 13: Phương án nào sau đây là thiết bị vào, được dùng thay thế ngón tay, để chọn đối tượng trên màn hình?

A. Bàn phím. 

B. Bút cảm ứng.

C. Nút cuộn chuột. 

D. Màn hình.

Đáp án đúng: D

Câu 14: Bộ điều khiển game trong Hình 1.4 là loại thiết bị nào?

A. Thiết bị vào.

B. Thiết bị ra.

C. Thiết bị vừa vào vừa ra.

D. Thiết bị lưu trữ.

Hình 1.4. Bộ điêu khiển game

Câu 15: Thiết bị nào là thiết bị vào?

A. Bàn phím

B. Màn hình

C. Loa

D. Máy in

Câu 16: Vai trò của thiết bị vào là:

A. Để xử lý thông tin.

B. Đưa thông tin ra ngoài.

C. Để tiếp nhận thông tin vào.

D. Thực hiện truyền thông tin giữa các bộ phận.

Câu 17: Thiết bị nào có chức năng tiếp nhận thông tin vào thông qua tiếp xúc của ngón tay, bút cảm ứng?

A. Màn hình cảm ứng.

B. Chuột.

C. Micro.

D. Bàn phim.

Câu 18: Thiết bị nào là thiết bị ra của máy tính?

A. Bàn phím

B. Micro

C. Màn hình

D. Cả A, B và C

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: