Trắc nghiệm Tin 7- Làm quen với phần mềm bảng tính (có đáp án)

Làm quen với phần mềm bảng tính: Phần mềm bảng tính là phần mềm ứng dụng giúp chúng ta trình bày thông tin dưới dạng bảng một cách cô đọng và dễ so sánh, thực hiện tính toán phổ biến…

Câu 1: Khi nhập số vào ô tính thì dữ liệu được tự động:

A. Căn trái. 

B. Căn phải.

C. Căn giữa. 

D. Căn đều hai bên.

Câu 2: Có thể nhập dữ liệu đồng thời vào nhiều ô dữ liệu được không?

A. Không thể. 

B. Có thể.

Câu 3: Trong phần mềm bảng tính, người sử dụng có thể thay đổi tên hàng và tên cột được không?

A. Có thể. 

B. Không thể.

Câu 4: Mỗi bảng tính gồm có bao nhiêu trang tính?

A. 1

B. 3

C. 10

D. Nhiều

Câu 5: Vị trí giao của một hàng và một cột được gọi là gì?

A. Ô.

B. Trang tính.

C. Hộp địa chỉ.

D. Bảng tính.

Câu 6: Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các chữ cái A, B, C, …

B. Các hàng của trang tính được đặt tên theo các số 1, 2, 3, …

C. Các cột của trang tính được đặt tên theo các số 1, 2, 3, …

D. Các hàng và các cột trong trang tính không có tên.

Câu 7: Phần mềm bảng tính có chức năng chính là gì? Chọn phương án đúng nhất.

A. Quản trị dữ liệu.

B. Soạn thảo văn bản và quản trị dữ liệu.

C. Nhập và xử lí dữ liệu dưới dạng bảng.

D. Nhập và tính toán giếng như máy tính cầm tay Casio.

Câu 8: Địa chỉ ô nào dưới đây là đúng?

A. E

B. 6

C. E6

D. 6E

Câu 9: Thế nào là ô dữ liệu trên bảng tính?

A. Là giao của một hàng và một cột. 

B. Là một vùng trên bảng tính.

C. Là giao của nhiều hàng và nhiều cột.

Câu 10: Một vùng dữ liệu trên bảng tính bao gồm m hàng và n cột sẽ có bao nhiêu ô dữ liệu?

A. m + n. 

B. 2(m + n).

C. m x n. 

D. 2(m x n).

Câu 11: Có thể định dạng cho văn bản nhập vào bảng tính được không (ví dụ phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ đậm, nghiêng, màu chữ, màu nền)?

A. Không thể. 

B. Có thể.

Câu 12: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Một bảng tính có thể chứa nhiều trang tính.

B. Mỗi bảng tính chỉ chứa một trang tính.

C. Mỗi trang tính bao gồm nhiều bảng tính.

D. Mỗi trang tính chỉ chứa một bảng tính.

Câu 13: Vùng dữ liệu trên bảng tính có hình gì?

A. Hình tam giác. 

B. Hình chữ nhật.

C. Hình tròn. 

D. Có thể là hình bất kì.

Câu 14: Khi nhập dữ liệu có thể thực hiện theo các cách nào sau đây?

A. Nháy chuột vào ô muốn nhập rồi nhập dữ liệu trực tiếp vào ô, nhấn phím Enter để kết thúc.

B. Nháy chuột vào ô muốn nhập, đợi cho đến khi con trỏ soạn thảo xuất hiện, tiến hành nhập dữ liệu, nhấn phím Enter để kết thúc.

C. Nháy chuột vào vùng nhập dữ liệu, nhập dữ liệu tại vùng này, nháy chuột tại ô bất kì để kết thúc.

D. Nháy chuột vào ô muốn nhập, nháy chuột lên vùng nhập dữ liệu, tiến hành nhập dữ liệu, nhấn phím Enter để kết thúc.

Câu 15: Trong trường hợp độ rộng cột không đủ hiển thị dữ liệu như Hình 6.3, em cần làm gì để dữ liệu ở cột B không tràn sang cột C? 

A. Mở rộng cột 

B. Mở rộng cột 

C. Mở rộng cột 

D. Mở rộng cả hai cột 

Câu 16: Các nút lệnh trong Hình 6.4 có tác dụng gì?

A. Căn dữ liệu theo chiều ngang.

B. Căn dữ liệu theo chiều dọc.

C. Căn dữ liệu theo cả chiều ngang và chiều dọc.

Câu 17: Khi nhập văn bản vào ô tính thì dữ liệu được tự động:

A. Căn trái. 

B. Căn phải.

C. Căn giữa. 

D. Căn đều hai bên.

Câu 18: Nếu muốn căn trái dữ liệu trong ô tính là số, ví dụ số 10, thì làm thế nào?

A. Nhập theo dạng “10”.

B. Nhập số 10, sau đó dùng lệnh căn trái để điều chỉnh cho dữ liệu trong ô căn trái.

C. Không thể căn trái dữ liệu là số.

 

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: