Trắc nghiệm Tin 7: Phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính phần : gồm các câu hỏi về phần mềm máy tính giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về tin học.

Trắc nghiệm Tin 7: Phần mềm máy tính
Trắc nghiệm Tin 7: Phần mềm máy tính

7 phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính miễn phí, tốt nhất

Tiêu chí Tạo đề thi trắc nghiệm nhanh chóng Dễ dàng tạo nhiều mã đề thi khác nhau Hỗ trợ trên Windows, MacOS Miễn phí/Trả phí
McMIX Windows Miễn phí
TestPro Windows Miễn phí
Quiz Maker Windows Miễn phí
ExamJet Quiz Make   Windows Miễn phí
Wondershare QuizCreator Windows 3.740.000 VNĐ
Cabasoft QuizMaker Windows Miễn phí
Lino Windows Miễn phí

Câu 1: Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?

A. Windows 7                    

B. Windows 10.

C. Windows Explorer.        

D. Windows Phone.

Câu 2: Phương án nào sau đây là những ví dụ về hệ điều hành?

A. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.

B. Google Docs, Google Sheets, Google Slides.

€. Writer, Calc, lmpress.

D. Windows, Linux, iOS.

Câu 3: Việc nào sau đây không phải là chức năng của hệ điều hành?

A. Sao chép tệp văn bản CaDao.docx từ ổ cứng sang USB.

B. Tìm kiếm từ “quê hương” trong tệp văn bản CaDao.doex.

C. Đổi tên tệp Calao.docx trên USB thành ©ai2ao-anCa.doex.

D. Xoá tệp dữ liệu CaDao.doex khỏi ỗ đĩa cứng.

 

Câu 4: Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?

A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.

B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.

C. Điều khiển các thiết bị vào – ra.

D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.

Câu 5: Việc nào sau đây là chức năng của phần mềm ứng dụng?

A. Tải tệp phông chữ từ Internet xuống thư mục Download của máy tính.

B. Sao chép tệp phông chữ từ thư mục Ï2ownload sang thư mục Fonfs.

C. Xoá tệp phông chữ khỏi thư mục Download của máy tính.

D. Thay đổi phông chữ cho một đoạn văn bản từ Times New Roman sang Arial.

Câu 6: Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?

A. Sửa nội dung của sơ đề tư duy.

B. Sửa ngày giờ của máy tính.

C. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu.

D. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản. 

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.

B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.

C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành.

Câu 8: Em dùng phần mềm sơ đồ tư duy để mô tả các hoạt động của em trong ngày Chủ nhật. Phương án nào sau đây không phải là chức năng của phần mềm ứng dụng?

A. Khởi động phần mềm sơ đề tư duy để mô tả hoạt động của em trong ngày Chủ nhật.

B. Thêm hoạt động “Nấu cơm” vào sơ đề tư duy.

C. Sửa hoạt động “Nấu cơm” thành “Chuẩn bị bữa ăn gia đình”.

D. Xoá hoạt động “Đến chơi nhà bạn Khoa” khỏi sơ đồ tự duy.

Câu 9: Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp dữ liệu âm thanh?

A. .sb3. 

B. mp3.

C. .avi. 

D. .com.

Câu 10: Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành?

A. Khởi động phần mềm đồ hoạ máy tính.

B. Vẽ hình ngôi nhà mơ ước của em.

C. Vẽ thêm cho ngôi nhà một cửa sổ.

D. Tô màu đỏ cho mái ngói.

Câu 11: Phương án nào sau đây là phần mở rộng của tệp chương trình máy tính? 

A. .docx, .rtí,.odt. 

B. .pptx, .ppt, .odp.

C. .xlsx, .csv, .ods. 

D. .com, .exe, .msi.

Câu 12: Việc nào sau đây không thuộc chức năng của hệ điều hành?

A. Khởi động phần mềm trình chiếu.

B. Soạn thảo nội dung trình chiếu.

C. Sao chép tệp trình chiếu đến vị trí khác.

D. Đồi tên tệp trình chiếu.

Câu 13: Phương án nào sau đây chứa một phần mềm không phải là hệ điều hành?

A. Android, Windows, Linux.

B. Windows, Linux, macOS.

C. Windows, Google Chrome, Linux.

D. iOS, Android, Windows Phone.

Câu 14: Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phân mêm ứng dụng.

A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng.

B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành.

C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều.

D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau.

Câu 15: Hệ điều hành nào dành cho điện thoại thông minh?

A. iOS

B. Android

C. Windows Phone

D. Cả A, B và C

Câu 16: Hệ điều hành có chức năng?

A. Quản lý các thiết bị và dữ liệu của máy tính điều khiển chúng phối hợp nhịp nhàng với nhau.

B. Cung cấp và quản lí môi trường trao đổi thông tin giữa người sử dụng và máy tính.

C. Chạy các phần mềm ứng dụng.

D. Tất cả các chức năng trên

Câu 17: Phần mềm nào sau đây là hệ điều hành?

A. Chrome

B. Windows 10

C. MS Word

D. Paint

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: