Trắc nghiệm Tin 7 – Tính toán tự động trên bảng tính (có đáp án)

Trắc nghiệm Tin 7 – Tính toán tự động trên bảng tính (có đáp án)

Câu 1: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong phần mềm bảng tính?

A. Văn bản.

B. Số.

C. Ngày tháng.

D. Cả A, B và C.

Câu 2: Mệnh đề nào dưới đây mô tả đúng nhất nhận định: Việc đưa công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.

A. Công thức có thể sao chép đến bát kì chỗ nào trong bảng tính.

B. Công thức luôn bảo toàn và giữ nguyên quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và các địa chỉ có trong công thức.

C. Giá trị công thức luôn tự động được tính lại sau mỗi 10 giây.

D. Giá trị công thức sẽ được tự động tính lại mỗi khi các ô dữ liệu có trong công thức thay đổi và công thức luôn bảo toàn, giữ nguyên quan hệ tương đối giữa địa chỉ ô chứa công thức và các địa chỉ có trong công thức.

Câu 3: Muốn nhập công thức trực tiếp vào ô tính thì đầu tiên em cần?

A. Gõ dấu =

B. Gõ biểu thức

C. Nhấn Enter

D. Cả A và C đều đúng

Câu 4: Trong các công thức dưới đây công thức viết đúng trong Excel là?

A. =(5^2+10)*5

B. =(25 – 10 ):3*7

C. =22 +16:3

D. =(13+2^3)/3 × 5

Câu 5: Công thức khi nhập vào ô tính sẽ căn như thế nào?

A. Luôn căn trái. 

B. Luôn căn giữa.

C. Luôn căn phải.

D. Tuỳ thuộc vào kết quả tính toán của công thức là số, văn bản hay ngày tháng.

Câu 6: Kí hiệu phép chia trong Excel là?

A. +

B. *

C. /

D. ^

Câu 7: Để tính trung bình của 2 số 7 và 9 thì công thức nào dưới đây là đúng?

A. =7+9:2

B. =(7+9):2

C. =7+9/2

D. =(7+9)/2

Câu 8: Việc sao chép công thức trong phần mềm bảng tính có khác với sao chép dữ liệu bình thường không?

A. Khác hoàn toàn, phần mềm bảng tính có lệnh sao chép dữ liệu và lệnh sao chép công thức riêng.

B. Giống nhau, chỉ dùng một lệnh sao chép chung cho tất cả các loại dữ liệu và công thức.

C. Không thể sao chép được công thức.

Câu 9: Công thức nào sau đây là đúng khi nhập vào ô D5 trong Hình 7.1 để tính chu vi hình chữ nhật?

A. = 2*(13 + 25). 

B. = 2*(a + b).

C. = 2*(D3 + D4). 

D. = 76.

Câu 10: Công thức được nhập vào bảng tính với mục đích gì?

A. Căn chỉnh hàng cho đẹp. 

B. Tính toán.

C. Thuận tiện khi nhập dữ liệu.

Câu 11: Nếu nhập công thức không đúng cú pháp thì phần mềm xử lí như thế nào?

A. Phần mềm thông báo lỗi.

B. Phần mềm bỏ qua và coi đó không là công thức.

C. Phần mềm tự động sửa lỗi công thức.

Câu 12: Công thức nào sau đây tự động tính toán?

A.= 3.14*(15 + 48). 

B.= D4*(2*E4 + F4).

C. = B5 + C5 + E5. 

D.=13+ 14+ 15.

Câu 13: Để sao chép một công thức từ ô này sang ô khác cần thực hiện thao tác nào? Chọn các phương án đúng.

A. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhắn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột vào ô muốn sao chép và nhắn Ctrl + V.

B. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, nhắn giữ phím Ctrl, di chuyển con trỏ chuột cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.

C. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Nhắn tổ hợp phím Ctrl + C, nháy chuột lên ô muốn sao chép và nhắn phím Enter.

D. Nháy chuột chọn ô chứa công thức. Đưa con trỏ chuột vào ô chứa công thức, chờ cho đến khi xuất hiện dấu + bên cạnh con trỏ chuột, kéo thả chuột đến ô muốn sao chép.

Câu 14: Có thể sao chép một công thức đồng thời lên nhiều ô được không?

A. Không thể. 

B. Có thể.

Câu 15: Trong phần mềm bảng tính, công thức tính nào dưới đây sai?

A. = 5^2 + 6*101

B. = 6*(3+2))

C. = 2(3+4)

D. = 1^2 + 2^2

 

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: