Vietcombank tuyển dụng 2020 :Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên

Nội dung chính:

Vietcombank tuyển dụng 2020 :Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên. 

 

Hạn nộp hồ sơ Chức danh Nghiệp vụ Số lượng
28/03/2020 – 31/12/2020 Chuyên viên Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh 1
Đợt tuyển dụng: Tuyển cán bộ kế toán/GDV – Bắc Bình Dương
Nơi làm việc: CN Bắc Bình Dương (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

* Thời gian: Từ ngày 28/03/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020 hoặc đến khi tuyển dụng đủ.

  1. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN:
  2. Trình độ học vấn và trường đào tạo:

– Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại học công lập, dân lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài.

Ghi chú:

+ VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm;

+ Trình độ Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.

  1. Độ tuổi:Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

 

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN:

Mô tả công việc

Yêu cầu

– Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;

– Giải đáp thắc mắc của khách hàng; thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

– Thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thu chi tiền mặt, tính và thu phí dịch vụ, thu lãi vay, thu đổi ngoại tệ, thu đổi công trái, thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, thu nợ, giải ngân, thực hiện dịch vụ nhận và chuyển ủy nhiệm thu cho các đối tác; hậu kiểm các chứng từ liên quan tới các giao dịch.

– Trình độ chuyên môn:

 + Chuyên ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

 + Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ C (cấp trước ngày 15/01/2020)/tương đương trở lên (đối với các Chi nhánh nhóm 1); Chứng chỉ B (cấp trước ngày 15/01/2020)/tương đương trở lên (đối với các Chi nhánh nhóm 2); Trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc (đối với các Chi nhánh nhóm 3 và nhóm 4).

– Kỹ năng:

 + Giao tiếp, thuyết phục;

 + Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

 + Phân tích, tổng hợp.

– Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.

– Kinh nghiệm: Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, vị trí Kế toán/Giao dịch viên.

Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh (Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh)

Hạn nộp hồ sơ Chức danh Nghiệp vụ Số lượng
14/03/2020 – 31/12/2020 Chuyên viên Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh 2
Đợt tuyển dụng: Tuyển dụng có kinh nghiệm – Bình Dương, Bình Tây, Long An
Nơi làm việc: CN Bình Tây (1)CN Long An (1)

Mô tả công việc và Yêu cầu/ Tiêu chuẩn tuyển dụng

  1. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CHUNG ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN:
  2. Trình độ học vấn và trường đào tạo:

VCB Bình Tây

VCB Long An

– Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học loại Trung bình khá trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:

 + Các trường Đại học công lập bao gồm: Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP Hồ Chi Minh); Học viện Ngân hàng; Đại học Kinh tế –  thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; Đại học Đà Nẵng; Đại học Kinh tế – thuộc Đại học Huế; Đại học Kinh tế – Luật – thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Quốc tế – thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Đại học Thương Mại; Đại học Cần Thơ; Đại học Vinh; Đại học Thái Nguyên (bao gồm các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế trực thuộc); Đại học Hà Nội (tại Hà Nội); Viện Đại học Mở Hà Nội; Đại học Mở TP Hồ Chí Minh (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tôn Đức Thắng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Sài Gòn (tại TP Hồ Chí Minh).

+ Trường Đại học ngoài công lập: Đại học RMIT (Hà Nội và TP. HCM); Đại học dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học dân lập Văn Lang (tại Hà Nội); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Hoa Sen (tại TP Hồ Chí Minh).

+ Các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các Trường Đại học nước ngoài có uy tín;

– Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường đào tạo sau:

 + Các trường Đại học công lập trong nước/các trường Đại học Việt Nam liên kết với các trường Đại học nước ngoài/Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín;

 + Các trường Đại học ngoài công lập bao gồm: Đại học RMIT (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh); Đại học Dân lập Duy Tân ở Đà Nẵng, Đại học dân lập Thăng Long (tại Hà Nội); Đại học dân lập Văn Lang (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Quốc tế Hồng Bàng (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tài chính – Marketing (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Hoa Sen (tại TP Hồ Chí Minh); Đại học Tây Đô (tại Cần Thơ); Đại học dân lập Lạc Hồng (tại Đồng Nai); Đại học FPT (tại Hà Nội); Đại học Cửu Long (tại Vĩnh Long); Đại học Bình Dương, Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Phan Thiết

Ghi chú:

 + VCB chỉ nhận hồ sơ theo đúng các tiêu chuẩn trên, không nhận hồ sơ đối với ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông, tại chức, văn bằng 2, vừa học vừa làm;

 + Trình độ Thạc sỹ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.

  1. Độ tuổi:Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
  2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN:

 

Mô tả công việc

Yêu cầu

Cán bộ Kế toán/Giao dịch viên VCB Bình Tây

– Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;

– Giải đáp thắc mắc của khách hàng; thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

– Thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thu chi tiền mặt, tính và thu phí dịch vụ, thu lãi vay, thu đổi ngoại tệ, thu đổi công trái, thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, thu nợ, giải ngân, thực hiện dịch vụ nhận và chuyển ủy nhiệm thu cho các đối tác; hậu kiểm các chứng từ liên quan tới các giao dịch.

1. Trình độ chuyên môn:

– Chuyên ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

– Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ B (cấp trước ngày 15/01/2020)/tương đương trở lên.

2. Kỹ năng:

– Giao tiếp, thuyết phục;

– Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

– Phân tích, tổng hợp.

3. Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.

4. Kinh nghiệm: Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, vị trí Kế toán/Giao dịch viên.

Cán bộ Kế toán/Giao dịch viên VCB Long An

– Tiếp đón, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, trực tiếp xử lý, thực hiện các giao dịch; tiếp cận, giới thiệu và bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng;

– Giải đáp thắc mắc của khách hàng; thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng của ngân hàng.

– Thực hiện các giao dịch chuyển tiền, thu chi tiền mặt, tính và thu phí dịch vụ, thu lãi vay, thu đổi ngoại tệ, thu đổi công trái, thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, thu nợ, giải ngân, thực hiện dịch vụ nhận và chuyển ủy nhiệm thu cho các đối tác; hậu kiểm các chứng từ liên quan tới các giao dịch.

1. Trình độ chuyên môn:

– Chuyên ngành đào tạo: Tài chính-Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Kế toán-kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Chứng khoán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

– Trình độ ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh phù hợp với yêu cầu công việc.

2. Kỹ năng:

– Giao tiếp, thuyết phục;

– Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;

– Phân tích, tổng hợp.

3. Kiến thức: Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ Ngân hàng.

4. Kinh nghiệm: Yêu cầu tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong các tổ chức tín dụng, vị trí Kế toán/Giao dịch viên.

Tin tuyển dụng VCB Khác

 

Tiêu đề Nghiệp vụ Chức danh Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Chuyên viên 28/03/2020 – 31/12/2020
Chi nhánh: CN Bắc Bình Dương
Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên 26/03/2020 – 31/12/2020
Chi nhánh: CN Hải Dương
Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên 17/03/2020 – 31/12/2020
Chi nhánh: CN Hải Phòng
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Chuyên viên 14/03/2020 – 31/12/2020
Chi nhánh: CN Bình Tây, CN Long An
Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên 14/03/2020 – 31/12/2020
Chi nhánh: CN Bình Dương
Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Chuyên viên Kế toán/Giao dịch viên – Chi nhánh Chuyên viên 02/03/2020 – 31/12/2020
Chi nhánh: CN Ba Đình
Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên khách hàng – Chi nhánh Chuyên viên 02/03/2020 – 31/12/2020

Bài liên quan: 

1- So sánh lương và chế độ làm việc của BIDV, Vietcombank, Vietinbank

2- KINH NGHIỆM TỰ ÔN THI VIETCOMBANK HIỆU QUẢ (update 2019 

3- Đề thi Vietcombank 2019 thực tế – gồm 2 đề thi chính thức

4- Tài liệu Ôn thi Vietcombank 2019: Các câu hỏi phỏng vấn hay gặp

5- Đề thi nghiệp vụ Vietcombank – thi trắc nghiệm chính thức

6- Kinh nghiệm thi Phỏng vấn tại Vietcombank 

7-Kinh nghiệm + tâm sự thi Vietcombank mới nhất

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: