Every day hay Everyday? Sự Khác Nhau Giữa Everyday và Every Day

Every day hay Everyday? Sự Khác Nhau Giữa Everyday và Every Day. Everyday và Every day có nghĩa tương tư nhau nhưng chúng lại là 2 từ loại khác nhau. Đây là 2 từ hay bị dùng nhầm nhất, ngay cả với người bản ngữ. Dưới đây Ngolongnd xin nêu ra các sự khác nhau giữa hai từ này để các bạn không còn dùng nhầm nữa kèm theo bài tập vận dụng.

Every day hay Everyday? Sự Khác Nhau Giữa Everyday và Every Day
Every day hay Everyday? Sự Khác Nhau Giữa Everyday và Every Day

Every day hay Everyday?

Everyday là tính từ còn every day là một cụm danh từ được sử dụng như trạng từ – điều này có nghĩa, chúng có quy tắc ngữ pháp khác nhau và không dùng thay thế nhau được.

Everyday là tính từ chỉ những việc, sự kiện xảy ra hàng ngày. Everyday đứng trước danh từ bổ nghĩa cho danh từ.

  • VD: Some everyday activities damage the environment.

Everyday thường đi một số từ và được dùng phổ biến: Everyday life, everyday activities, everyday use.
Everyday còn dùng đồng nghĩa với daily, để chỉ các ngày bình thường, ngày không có gì đặc biệt.

Every day là cụm danh từ được dùng như trạng từ, chỉ tần xuất – mỗi ngày.

  • VD: The athlete runs every day from 8AM to 9AM.

Vì được dùng như trạng từ nên Every day bổ nghĩa cho Động từ. Every day đồng nghĩa với Each day và thường đứng đầu hoặc cuối mệnh đề, ít khi đứng giữa mệnh đề.

Trên mạng có chia sẻ nhiều cách để phân biệt nhưng mình thấy cách phân biệt tốt nhất là nhớ Từ loại của 2 từ này: Everyday là tính từ, Every day (là cụm danh từ) dùng như trạng từ.

Vậy với câu như này:

  • I go to supermarket _____. Everyday hay Every day???

Trong câu này nhìn qua sẽ thấy ta không thể cho tính từ vào đây được rồi. Vậy câu này ta điền vào chỗ trống là Every day

  • Soccer is an _______ activity in this household. Everyday hay Every day???

Ở đây mình thiếu tính từ đúng không? Vậy ta dùng Everyday, đơn giản vậy thôi.

Bảng tóm tắt Sự Khác Nhau Giữa Everyday và Every Day

EVERY DAY= daily: hàng ngày

EVERY DAY = each day: mỗi ngày

EVERY DAY nhấn mạnh vào từng ngày đơn lẻ. 

Ex: I see her every day.

Tôi gặp nàng mỗi ngày.

Ex: I study English every day.

Tôi học tiếng Anh mỗi ngày.

EVERYDAY = ordinary, typical, or usual: thường ngày

Everyday có thể làm chức năng danh từ hay trạng từ.

Ex: Comedy is so often based in the minutiae of everyday life.

Hài kịch thường được dựa trên những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.

Ex: In everyday life, we don’t often find an elephant in the street.

Trong đời sống thường nhật, chúng ta không thường thấy một con voi trên đường phố.

Bài tập vận dụng

==> Xem thêm tại icongchuc.com

Like share và ủng hộ chúng mình nhé:

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: