Tài liệu ôn thi Hải quan 2022 mới

Tài liệu ôn thi Hải quan 2022 mới. Thực hiện Quyết định số 1334/QĐ-BTC ngày 01/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trực thuộc Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan thông báo đã có thông báo tuyển dụng công chức Hải quan 2022.

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

 Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển:

+ Vòng 1: thi trắc nghiệm trên máy tính, dự kiến 02 – 05 ngày (từ ngày 19/9 – 23/9/2022).

+ Vòng 2: thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành, dự kiến 04 ngày (từ ngày 24/10 – 28/10/2022).

– Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển: TP. Hà Nội.

– Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 vào Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trực thuộc Tổng cục Hải quan sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, kết quả thi tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Tổng cục Hải quan (địa chỉ: www.customs.gov.vn) và website của Cục Hải quan có thí sinh đăng ký dự tuyển. Tổng cục Hải quan không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh.

Lưu ý:

– Thí sinh đã được Hội đồng tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm thi tuyển và kết quả thi tuyển chính thức tại Website của Tổng cục Hải quan www.customs.gov.vn và website của Cục Hải quan tỉnh, thành phố có thí sinh đăng ký dự tuyển.

– Liên hệ:

+ Số điện thoại của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng trực thuộc Tổng cục Hải quan: 024.39440833 (9247).

+ Liên hệ qua Phòng Tổ chức cán bộ của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tài liệu ôn thi công chức Hải quan 2022

Sau đây là Link tải tài liệu ôn tập mà các bạn có thể tham khảo

https://drive.google.com/drive/folders/1vLzVDM2o182tEdNlFY8S9zaPBNmKKfUU

Link các câu hỏi trắc nghiệm

https://quizizz.com/admin/quiz/6295713dde1ea7001dbf31c0?source=quiz_page

https://quizizz.com/admin/quiz/629e09de14aac2001e78ef9f?source=quiz_page

https://quizizz.com/admin/quiz/629e1fe6138b16001d738808?source=quiz_page

https://quizizz.com/admin/quiz/629f206456331e001d9046de?source=quiz_page

 

Thời gian ngày thi sắp tới gần, chúc các bạn ôn tập thật tốt để hoàn thành kỳ thi đạt kết quả tốt nhất nhé!

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: