Viện Địa chất – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tuyển dụng viên chức năm 2021


Căn cứ Công văn số 1592/VHL-TCCB ngày 24/8/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

Viện Địa chất thông báo việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

I. Điều kiện chung đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Chi tiết mục II.2);

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Ưu tiên cho những người có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tuyển dụng.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Sử dụng ngoại ngữ thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

– Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Địa chất để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Viện Địa chất phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Viện Địa chất và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm và chuyên ngành đào tạo:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2021 của Viện Địa chất: 04 chỉ tiêu;

 

TT Vị trí tuyển dụng Mã số,

mã ngạch

Chỉ tiêu
1 Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa vật lý V.05.01.03 01
2 Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa chất V.05.01.03 02
3 Nghiên cứu viên, chuyên ngành ứng dụng viễn thám và GIS trong tai biến địa chất (trượt lở và lũ bùn đá) V.05.01.03 01
Tổng số 04

 

2. Mô tả về vị trí việc làm:

 

TT Chức danh nghề nghiệp Mô tả vị trí việc làm Yêu cầu về năng lực, trình độ

(Ngoài yêu cầu tại mục I.1)

1 Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa vật lý  

+ Thực hiện chức trách của nghiên cứu viên trong lĩnh vực Địa vật lý.

+ Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo phòng và chỉ đạo, quản lý, điều động của Lãnh đạo Viện.

+ Công tác tại phòng Địa vật lý.

+ Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn thuộc chuyên ngành Địa vật lý.

+ Đủ khả năng làm việc, tiếp cận và làm việc được với tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

 

2 Nghiên cứu viên, chuyên ngành Địa chất  

+ Thực hiện chức trách của nghiên cứu viên trong lĩnh vực Địa chất.

+ Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo phòng và chỉ đạo, quản lý, điều động của Lãnh đạo Viện.

+ 01 vị trí làm việc tại phòng Khoáng sản và 01 vị trí làm việc tại phòng Thạch luận và Sinh khoáng.

 

·        Vị trí làm việc tại phòng Khoáng sản:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Địa chất.

+ Có kỹ năng gia công mẫu và sử dụng các máy phân tích như Kính hiển vi điện tử quét (SEM) và microzond (EPMA)

·        Vị trí làm việc tại phòng Thạch luận và Sinh khoáng:

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn chuyên ngành Địa chất.

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thạch luận và sinh khoáng và am hiểu về thạch luận đá biến chất

3 Nghiên cứu viên, chuyên ngành ứng dụng viễn thám và GIS trong tai biến địa chất (trượt lở và lũ bùn đá) + Thực hiện chức trách của nghiên cứu viên trong lĩnh vực ứng dụng viễn thám và GIS trong tai biến địa chất (trượt lở và lũ bùn đá)

+ Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Trung tâm và chỉ đạo, quản lý, điều động của Lãnh đạo Viện.

+ Công tác tại Trung tâm Viễn thám &  Geomatics (VTGEO)

+ Tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn thuộc chuyên ngành liên quan ứng dụng viễn thám và GIS trong tai biến địa chất (trượt lở và lũ bùn đá); Khoa học về Trái đất hoặc Tài nguyên trái đất.

+ Đã có nghiên cứu, công bố khoa học hoặc luận văn, luận án trong đó có sử dụng phương pháp viễn thám, hệ thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu tai biến địa chất (trượt lở, lũ bùn đá). Khuyến khích đã có công bố quốc tế thuộc danh mục ISI.

+ Có kỹ năng nghiên cứu và làm việc nhóm.

 

III. Hình thức và nội dung thi tuyển:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:

+ Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập

– Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức bắt đầu từ tháng 9/2021. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

– Địa điểm xét tuyển: Viện Địa chất, Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

– Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Viện Địa chất

V. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 01/9/2021 đến hết ngày 30/9/2021.

Lệ phí dự tuyển 500.000đ/người (Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp đăng ký mà không dự tuyển sẽ không được hoàn trả lệ phí dự tuyển.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo thủ tục hành chính (trong giờ hành chính) tại địa chỉ sau:

Bộ phận Văn thư, Viện Địa chất; Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Điện thoại: (024) 3775 4798;  Fax: (024) 3775 4797

Email: vanthu@igsvn.vast.vn

Nguồn tin: vanthu.igsvn@vast.gov.vn

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: