[Word] Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 23 đến 28

[Word] Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 23 đến 28. Nằm trong bộ tài liệu Bài tập tuần – Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bộ tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã học trong từng tuần. Tài liệu cũng là nguồn tham khảo giúp các thầy cô có thêm nhiều gợi ý khi cho bài tập cũng như ra đề kiểm tra.

Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 23 đến 28
Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 23 đến 28

Xem thêm Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 29 đến 34

Dạng: Các bài toán có lời văn, các bài toán thực tế.

Bài 1: Trườmg có 1008 học sinh. Số học sinh khối 6 bằng  tổng số học sinh toàn trường .Số học sinh nữ của khối 6 bằng  số học sinh khối 6. Tính số học sinh nữ , nam khối 6 ?

Bài 2: Tổng kết cuối năm , hạnh kiểm của học sinh lớp 6A được xếp thành 3 loại gồm : tốt , khá và trung bình. Có 6 học sinh xếp hạnh kiểm trung bình chiếm số học sinh cả lớp.

  1. a) Tính số học sinh lớp 6A.
  2. b) Số học sinh xếp hạnh kiểm khá chiếm số học sinh còn lại. Tính số học sinh được xếp hạnh kiểm tốt của lớp 6A.

Bài 3. Hai can đựng 13 lít nước. Nếu bớt ở can thứ nhất 2 lít và thêm vào can thứ hai  lít, thì can thứ nhất nhiều hơn can thứ hai lít. Hỏi lúc đầu mỗi can đựng được bao nhiêu lít nước?

Bài 4. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi 1 chảy trong 10 h thì đầy bể, vòi 2 chảy trong 6h thì đầy bể.

  1. a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì trong bao lâu sẽ đầy bể?
  2. b) Nếu có vòi thứ 3 tháo nước ra trong 15 giờ sẽ cạn hết bể đầy nước, thì khi mở cả ba vòi cùng một lúc sau bao nhiêu lâu sẽ đầy bể?( lúc đầu bể cạn hết nước)

Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 23 đến 28

Tuần 23 – Phân số

Tuần 24 – Phép cộng và trừ phân số

Tuần 25 – Phép nhân và chia phân số

Tuần 26 – Hai bài toán cơ bản của phân số

Tuần 27 – Ôn tập chung

Tuần 28 – Số thập phân và các phép toán

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: