[Word] Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 29 đến 34

Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 29 đến 34. Nằm trong bộ tài liệu Bài tập tuần – Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bộ tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã học trong từng tuần. Tài liệu cũng là nguồn tham khảo giúp các thầy cô có thêm nhiều gợi ý khi cho bài tập cũng như ra đề kiểm tra.

Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 29 đến 34
Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức tuần 29 đến 34

Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1: Vẽ năm điểm M, N, P, Q, R trong đó:

– Ba điểm M, N, P thẳng hàng;

– Ba điểm P, Q, R không thẳng hàng.

Bài 2: Vẽ 4 điểm M, N, O, P thuộc đường thẳng d đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

 1. a) M không nằm giữa O và P.
 2. b) O không nằm giữa N và P.
 3. c) P không nằm giữa M và O.
 4. d) N không nằm giữa O và P.

Bài 3: Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó chỉ có ba điểm A, B, C thẳng hàng.  Cứ hai điểm phân biệt vẽ được một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên những đường thẳng đó.

Bài 4: Cho trước 100 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng?

Bài 5: Kẻ hai đường thẳng song song để chia mặt đồng hồ thẳng 3 phần sao cho tổng các số ở mỗi hình đều bằng nhau ?

Bài 6: Cho ba điểm phân biệt O, M, N không thẳng hàng.

 1. a) Vẽ các tia OM, ON, MN.
 2. b) Vẽ các tia Ox cắt đường thẳng MN tại E, sao cho điểm E nằm giữa hai điểm M và N.
 3. c) Vẽ tia Oy cắt đường thẳng MN tại F, sao cho điểm M nằm giữa hai điểm F và N.

Bài 7: Kẻ hai đường thẳng   và   cắt nhau tại O.

 1. a) Kể tên các tia đối nhau trong hình vẽ
 2. b) Trên tia lấy điểm M, trên tia Ox lấy điểm E ( E và M khác O). Hãy tìm vị trí điểm N để có hai tia OM và ON là hia tia đối nhau. Hãy tìm vị trí điểm F để có hai tia  và   là hai tia trùng nhau.

Bài 8: Cho bốn điểm  và O thỏa mãn điều kiện: Hai tia   và  là hai tia đối nhau, hai tia OM và OP là hai tia đối nhau.

 1. a) Có nhận xét gì về bốn điểm ? Tại sao?
 2. b) Điểm O nằm giữa hai điểm nào?

Bài tập toán 6 sách Kết nối tri thức theo tuần

Tuần 29 – Tỉ số và tỉ số phần trăm

Tuần 30 – Ôn tập chung

Tuần 31 – Điểm, đường thẳng, ba điểm thẳng hàng

Tuần 32

Tuần 33 – Số đo góc

Tuần 34 – Ôn tập chương 8

 

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: