Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10 có đáp án file word

Đây là bài viết số 4 trong 14 bài viết của loạt series Toán 10

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10 có đáp án.

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10
Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10

Các dạng bài tập về hàm số bậc hai lớp 10

1. Sự biến thiên

+ Xác định khoảng đồng biến/ nghịch biến từ hàm số, từ đồ thị

+ Tìm m để hàm số ĐB/NB trên khoảng cho trước

2. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

+ Xác định đỉnh, trục đối xứng, GTLN – GTNN trên đoạn

+ Tìm m để hàm số có GTLN – GTNN cho trước trên đoạn

3. Xác định hàm số

+ Xác định hàm số bậc hai khi biết các yếu tố: đỉnh, trục đối xứng, đi qua điểm…

+ Cho bảng biến thiên, tìm hàm số tương ứng

4. Đồ thị hàm số

+ CHo đồ thị, tìm hàm số tương ứng

+ Cho hàm số, xác định giá trị a, b, c

+ Đồ thị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

5. Tương giao đồ thị

+ Tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng

+ Tìm m để đường thẳng cắt parabol theo điều kiện cho trước

+ Tìm m để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn yêu cầu

Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc hai lớp 10

Xem thêm Bài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất

Bài viết cùng series:<< Bài tập trắc nghiệm hàm số lớp 10 có đáp án file wordBài tập trắc nghiệm hàm số bậc nhất lớp 10 có đáp án (word) >>

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: