Câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương ôn thi công chức thuế, kho bạc, hành chính

Câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương ôn thi công chức thuế, kho bạc, hành chính. Sau đây là các câu hỏi trắc nghiệm ngolongnd.net sưu tầm và tổng hợp lại để các bạn luyện tập thêm trong quá trình ôn thi. Mời các bạn tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương ôn thi công chức thuế, kho bạc, hành chính
Câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương ôn thi công chức thuế, kho bạc, hành chính

Tài liệu liên quan

– Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

– Luật tổ chức chính quyền địa phương hợp nhất (Số hiệu văn bản : 22/VBHN-VPQH ban hành ngày 16/12/2019 có hiệu lực ngày 01/07/2020 )

Một số nội dung cần nắm vững

 

 • Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?
 • Những phương hướng chung nhằm hoàn thiện các cơ quan nhà nước ta theo hướng nhà nước pháp…
 • Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
 • Trách nhiệm của Bộ trưởng đối với Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND)
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện
 • Cơ quan nào có quyền quyết định biên chế và quản lý cán bộ, công chức làm việc…
 • Uỷ ban nhân dân (UBND) có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
 • Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền gì?
 • Thẩm quyền ban hành văn bản
 • Đặc tính (đặc điểm) của cơ quan nhà nước?

 

Tuyển tập 220 câu hỏi trắc nghiệm Luật tổ chức Chính quyền địa phương

Link tải: tại đây

 

Chúc các bạn ôn thi tốt!

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: