Crowded đi với giới từ gì?

Crowded đi với giới từ gì? chắc chắn là câu hỏi chung của rất nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng “Crowded” trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng Ngolongnd.net tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

Crowded đi với giới từ gì?
Crowded đi với giới từ gì?

1. Crowded là gì?

Theo từ điển Cambridge, Crowded có nghĩa là:

Giải nghĩa

Trong Tiếng Anh, “Crowded” đóng vai trò là tính từ

Cách đọc: /ˈkraʊ.dɪd/

-full of people: Đông người:

  • It’s a popular and often crowded place. Đó là một địa điểm nổi tiếng và thường đông đúc.
  • If a place is crowded, it is full of people: Nếu một nơi đông đúc, thì nơi đó có rất nhiều người.
  • By ten o’clock the bar was crowded. Đến mười giờ quán đã đông khách.
 

Thêm các ví dụ:

  • As Christmas gets closer, the shops get more and more crowded.
  • As Christmas draws nearer, the shops start to get unbearably crowded.
  • Chen gave her a nod of recognition across the crowded room.
  • A few kilometres from the crowded beaches of Spain’s Mediterranean coast, many once-thriving villages stand deserted and in ruins.
  • Don’t go there in the peak season – it’ll be hot and crowded.

-Đầy, tràn đầy
life crowded with great events
cuộc đời đầy những sự kiện lớn
-(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chật ních
to be crowded for time
không có thì giờ rảnh

2. Crowded đi với giới từ gì?

“Crowded” được sử dụng rất phổ biến trong khi nói và viết. Vậy sau Crowded là giới từ gì?

Crowded + with 

The store was crowded with shoppers.

3. Crowded đi với các từ gì?

VERBS + Crowded

be | become, get

The shop became more crowded.

ADV. + Crowded

densely, extremely, very living in densely crowded conditions

The shops were all very crowded.

| increasingly | a bit, fairly, a little, pretty, quite, rather

4. Một số từ liên quan với Crowded

Từ đồng nghĩa

adjective

awash , brimful , brimming , chock-full , clean , close , compact , crammed , cramped , crushed , dense , elbow-to-elbow , filled to the rafters , fit to bust , full , full house , full up , huddled , jammed , jam-packed , loaded , lousy with , massed , mobbed , mob scene , overflowing , packed , populous , sardined , sold out , sro , standing room only , stiff with , stuffed , swarming , teeming , thick , thickset , thronged , tight , topped off , up to here , up to the hilt , wall-to-wall , confining , narrow , snug , cluttered , fussy , congested , filled , impacted , serried

Từ trái nghĩa

adjective
empty , uncongested , uncrowded , unfilled , incompact , loose

==> Xem thêm tại icongchuc.com

Like share và ủng hộ chúng mình nhé:

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: