Đề thi kho bạc nhà nước chuyên ngành kế toán viên

Đề thi kho bạc nhà nước chuyên ngành kế toán viên. icongchuc xin gửi tới bạn đọc bài viết đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch kế toán viên để bạn đọc cùng tham khảo. Bộ đề bao gồm 3 đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch kế toán viên kho bạc nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành ngạch kế toán viên tại đây.

Nội dung chính:

ĐỀ 1

Câu 1: Hãy nêu đối tượng, quy trình thực hiện chức năng chi trả thanh toán theo hình thức rút dự toán. Kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền theo thông tư số 161/2012

Câu 2: Hãy nêu hệ thống ngân sách nhà nước theo luật ngân sách 2002. Nêu ưu điểm và nhược điểm của hệ thống. Nếu phải thay đổi thì thay đổi như thế nào và tại sao?

Câu 3: Nêu các quy định về bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán. Trường hợp tài liệu bị mất hoặc bị hủy hoại thì kế toán phải làm như thế nào?

Câu 4: Nêu nhiệm vụ kế toán đối với hệ thống thông tin quản lý Kho bạc nhà nước theo thông tư 2013. Nêu cơ cấu tổ chức của kế toán để đạt đươc nhiệm vụ đó.

Câu 5: Báo cáo tài chính là gì? hãy nêu hệ thống báo cáo tài chính ở nước ta hiện nay và quy định lập báo cáo tài chính. Trong vị trí người đứng đầu Kho bạc nhà nước thì có cần phải thay đổi gì về hệ thống báo cáo tài chính không? Vì sao.

ĐỀ 2

Câu 1: Khái niệm ngân sách nhà nước. Các nguyên tắc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước theo Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 2: Trình bày đối tượng, quy trình thanh toán chi trả ngân sách nhà nước theo hình thức rút dự toán từ kho bạc nhà nước và hình thức lệnh chi tiền quy định tại thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Câu 3: Dự phòng ngân sách nhà nước dung để làm gì? Hãy nêu thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách theo quy định của Nghị định 60/2003/NĐ-CP.

Câu 4: Nêu tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định luật ngân sách nhà nước 2002. Phân tích ưu, nhược điểm của tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay. Theo anh (chị) có cần cải cách tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước ở nước ta hiện nay không? Nếu có thì theo hướng nào.

Câu 5: Thế nào là bội chi ngân sách nhà nước? Trình bày nguyên nhân và giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước? Anh (chị) nhận định như thế nào về tình hình bội chi ngân sách tại Việt Nam thời gian vừa qua?

ĐỀ 3

Câu 1. Ngân sách nhà nước là gì? Phân cấp Ngân sách nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc nào theo NĐ 60?
Câu 2. Dự phòng Ngân sách nhà nước là gì? Thẩm quyền quyết định sử dụng Ngân sách nhà nước các cấp?
Câu 3. Bội chi Ngân sách nhà nước là gì? Nguyên nhân và giải pháp cho tình hình bội chi Ngân sách nhà nước? Thực trạng bội chi Ngân sách nhà nước trong thời gian qua ở Việt Nam?
Câu 4. Trình bày đối tượng, qui trình thanh toán theo hình thức rút dự toán qua KB và theo lệnh chi tiền theo TT 161/2012
Câu 5. Trình bày hệ thống Ngân sách nhà nước Việt Nam? Những ưu điểm và nhược điểm của việc phân cấp hệ thống Ngân sách nhà nước? Có cần phải thay đổi hệ thống Ngân sách nhà nước ko? Nếu có thì có kiến nghị gì?