Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức

Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học khi thi công chức. Nghị định 138/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành có nhiều quy định mới liên quan đến thi tuyển công chức, trong đó có các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ, tin học.

Cụ thể, điểm c khoản 1 Điều 8 của Nghị định này quy định người dự thi công chức được miễn thi ngoại ngữ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

(Trước đây, với 02 trường hợp nêu trên chỉ yêu cầu có bằng đại học, sau đại học về ngoại ngữ thì được miễn thi tuyển)

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số nếu dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Trong khi đó, trường hợp được miễn thi tin học được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định như sau:

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin (trước đây, có bằng trung cấp toán – tin cũng được miễn thi tin học).

Nghị định 138/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020, có hiệu lực từ 01/12/2020.