Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển dụng năm 2021

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tuyển dụng năm 2021. Thông tin chi tiết cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: đến hết ngày 21/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, số 01 Vũ Hựu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Nguồn tin: www.hmtu.edu.vn