Đề thi triết học kì 2 năm học 2018 – học Viện tài Chính

Triết 2 sáng ngày11/6/2018
*Ca 1 
+Đề lẻ
1. Phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa, mối quan hệ giữa chúng.
2. Thực chất của qúa trinh tích lũy tư bản. Các Nhân tố ảnh hưởng đến quy mô tích lũy tư bản.
+Đề chẵn
1. Phân tích lượng giá trị hàng hóa, các Nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa.
2. Công thức chung của tư bản, mâu thuẫn công thức chug của tư bản.
3 bài tập hao mòn

*Ca2: 
+đề chẵn
1. 2 thuộc tính của hàng hóa, sức lao động
2. Phân tích TBBB-TBKB, TB cố định – TB lưu động
3. Bt tư bản công, thương nghiệp
+đề lẻ
1. Phân tích nội dung và tác động của quy luật giá trị
2. Phân tích sự hình thành của lợi nhuận thương nghiệp và giá cả sản xuất
3. Nhà tb công nghiệp có c/v=4/1′ m”= 100%, giá cả sản xuất của cn là 1062, lợi nhuận tn là 18. Tính K thương nghiệp
Like share và ủng hộ chúng mình nhé:

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: