Tài liệu công chức thuế 2020 mới nhất -Tổng hợp 1,5Gb tài liệu ôn thuế kèm link tải mới nhất 2020

Tài liệu công chức thuế 2020 mới nhất . Tổng hợp 1,5Gb tài liệu dung thuế kèm link tải mới nhất 2020. Nghỉ  dịch nên nhiều người hỏi tài liệu ôn thi thuế em gửi luôn ở đây nhé!

Tổng hợp 1,5Gb tài liệu dung thuế kèm link tải mới nhất 2020
Tổng hợp 1,5Gb tài liệu dung thuế kèm link tải mới nhất 2020

Update 14/10/2020 1 gb tài liệu của bạn Tùng 2019

https://drive.google.com/drive/folders/1d-aFMkvwMdLI4p-j6Pc6Ypx6Ykrq4nb5

1,5Gb Tài liệu công chức thuế 2020

Link dự phòng vừa update: https://drive.google.com/file/d/1PsB-sGowbLT7jmsCl6CvvIONm1CZO1UZ/view?usp=sharing

 

Lưu ý:

  • File nặng tải bằng máy tính mới được
  • Tài liệu free rất nhiều không nên bỏ tiền mua với cam kết bao đậu
  • Chăm là đỗ, cần cù bù thông minh.

Nếu không có quá gánh nặng về tiền bạc thì thuế mà ngành công chức khá là hay ạ, cũng đáng để 1 lần thử sức

Link tải : https://drive.google.com/open?id=1Bdx5YdmPXzVDYULjdlE0cPShddQ6ncfV

Full tài liệu + mẫu đề thi chuẩn:

TÀI LIỆU THI THUẾ V1+V2 – ĐỢT 2 – MIỀN BẮC – 2020

Các bạn tải tại đây nhé !
Gửi tất cả các bạn !
Ngọc Lan

Full tài liệu thầy trường :

https://drive.google.com/drive/folders/1IZiuXgW7SttDPT4uq4mPkKiTttnmm02T?usp=sharing