Phiếu bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao

Đây là bài viết số 31 trong 41 bài viết của loạt series Toán 7

Phiếu bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao. Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là một nội dung quan trọng trong chương trình Đại số 7. Phiếu bài tập dưới đây tổng hợp đầy đủ các dạng toán nâng cao áp dụng nội dung này, bao gồm : Tìm x, y, z; Chứng minh đẳng thức; Tính giá trị của biểu thức.

Phiếu bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao

Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao
bài tập tính chất dãy tỉ số bằng nhau nâng cao

Các dạng toán về tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Dạng 1: Tìm một hoặc nhiều số hạng chưa biết trong dãy tỉ lệ thức

Dạng 2: Chứng minh đẳng thức

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức

Dạng 4: Chứng minh bất đẳng thức

Dạng 5: Bài toán thực tế về tỉ lệ thức và chia tỉ lệ

Xem thêm Hướng dẫn giải các bài tập về tính chất dãy tỉ số bằng nhau

Bài viết cùng series:<< Hướng dẫn giải các bài tập về tính chất dãy tỉ số bằng nhauBài tập số hữu tỉ nâng cao có phương pháp giải >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: