Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng 106 giáo viên đợt 1 năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tuyển dụng 106 giáo viên đợt 1 năm 2021.

1. Số lượng tuyển dụng: 106 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/04/2021 đến hết ngày 22/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: lamdong.edu.vn

Tags: