Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020

[Đà Nẵng] Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyển chọn Hòa giải viên năm 2020

1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu
2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 20/11/2020
– Địa điểm: tại địa điểm đăng ký vị trí Hòa giải viên.
Like share và ủng hộ chúng mình nhé: