Tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 1169 giáo viên năm 2021

UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 1.169 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: vanban.quangngai.gov.vn