Bài tập đường tròn và tam giác lớp 6 chương trình mới

Đây là bài viết số [part not set] trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Phiếu bài tập đường tròn và tam giác lớp 6.

Phiếu bài tập đường tròn và tam giác lớp 6
Phiếu bài tập đường tròn và tam giác lớp 6
 

Đường tròn

Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R)
 
– M ∈ (O; R) => PM = R
 
   N nằm bên trong (O; R) => ON < R
 
   P nằm bên ngoài (O; R) => OP > R

Hình tròn

Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn đó.
 
Ví dụ: Cái đĩa, đồng hồ, …

Cung, dây cung, đường kính

+ Hai điểm A,B nằm trên đường tròn chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (cung) . Hai điểm A,B là hai mút của cung
 
+ Đoạn thẳng AB gọi là một dây cung
 
+ Dây cung đi qua tâm là đường kính
 
Đường kính dài gấp đôi bán kính và là dây cung lớn nhất

Tam giác

 Định nghĩa
 
– Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA khi A, B, C không thẳng hàng.
 
– Điểm M là điểm nằm trong tam giác, điểm N là điểm nằm ngoài tam giác.

Phiếu bài tập đường tròn và tam giác

Bài viết cùng series:
Like share và ủng hộ chúng mình nhé: