Phiếu bài tập tính chất chia hết của một tổng nâng cao

Đây là bài viết số 27 trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Phiếu bài tập tính chất chia hết của một tổng nâng cao. Sử dụng tính chất chia hết của một tổng vào các bài toán về chia hết là một kĩ năng quan trọng trong khi học nâng cao toán 6. Phiếu bài tập dưới đây tập hợp đủ các dạng toán liên quan sẽ giúp các thầy cô có bộ tài liệu luyện học sinh giỏi đầy đủ hơn.

Nội dung chính:

Phiếu bài tập tính chất chia hết của một tổng nâng cao

Lý thuyết tính chất chia hết của một tổng

Tính chất 1: Nếu các số hạng trong tổng đều chia hết cho m thì tổng đó chia hết cho m. Tính chất này cũng đúng với hiệu.

Tính chất 2: Nếu một số hạng trong tổng không chia hết cho m, các số hạng còn lại đều chia hết cho m thì tổng không chia hết cho m.

Các dạng bài tập tính chất chia hết của một tổng nâng cao

Dạng 1: Xét tính chia hết hay không chia hết.

+ Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3 và cho 9.
+ Sử dụng tính chất chia hết của tổng, của hiệu.

Dạng 2: Lập các số thỏa mãn điều kiện chia hết từ các số cho trước.

+ Lập số chia hết cho 2, cần chọn chữ số ở hàng đơn vị là số chẵn (0; 2; 4; 6 hoặc 8).
+ Lập số chia hết cho 5, cần chọn chữ số ở hàng đơn vị là 0 hoặc 5.
+ Lập số chia hết cho 3, cần chọn các chữ số sao cho tổng của chúng chia hết cho 3.
+ Lập số chia hết cho 9, cần chọn các chữ số sao cho tổng của chúng chia hết cho 9.

Dạng 3: Tìm điều kiện để một số chia hết cho một số nào đó.

Sử dụng các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 3, cho 5, cho 9 và tính chất chia hết của một tổng.

Dạng 4: Chứng minh tính chất chia hết.

Cần lưu ý:
+ Hai số tự nhiên liên tiếp.
+ Ba số tự nhiên liên tiếp.
+ Số chẵn.
+ Số lẻ.
+ Cấu tạo số.

bài tập tính chất chia hết của một tổng nâng cao
bài tập tính chất chia hết của một tổng nâng cao

 

Bài viết cùng series:<< Chuyên đề lũy thừa với số tự nhiên lớp 6 – Phiếu bài tập nâng caoBài tập về số tự nhiên lớp 6 (word) cơ bản và nâng cao >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: