Bài tập nâng cao chuyên đề tập hợp lớp 6

Đây là bài viết số 25 trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Bài tập nâng cao chuyên đề tập hợp lớp 6. Giới thiệu đến các thầy cô giáo phiếu bài tập nâng cao về tập hợp. Phiếu bao gồm các dạng toán có liên quan đến lý thuyết tập hợp, đa dạng và phong phú.

Nội dung chính:

Phiếu bài tập nâng cao chuyên đề tập hợp lớp 6

Lý thuyết tập hợp lớp 6

Các dạng bài tập về tập hợp lớp 6

Dạng 1: Bài tập tính số phần tử của tập hợp lớp 6

Để tính số phần tử của một tập hợp ta có thể:
+ Viết tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử rồi đếm chúng.
+ Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp rồi tính số phần tử của chúng, sử dụng công thức: (Số cuối – số đầu) : Khoảng cách giữa hai số liên tiếp + 1.
Nhận xét: Tập hợp các số tự nhiên liên tiếp từ a đến b có b – a + 1 phần tử.

Dạng 2: Đếm số tập hợp con

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B. Kí hiệu: A B.
Bài toán: Cho tập hợp A gồm có n phần tử. Để viết các tập con của A ta liệt kê:
+ Tập con không có phần tử nào.
+ Tập con có một phần tử.
+ Tập con có hai phần tử.
… … …
+ Tập con có n phần tử.
Nhận xét: Mỗi tập hợp khác rỗng có ít nhất hai tập hợp con là tập hợp rỗng và chính nó.

Dạng 3: Viết tập hợp dưới dạng liệt kê hoặc tính chất đặc trưng

Dạng 4: Cho tập hợp dạng liệt kê phần tử, viết ra tính chất đặc trưng

 Học sinh cần có tư duy tốt để tìm ra quy luật của các phần tử, từ đó sử dụng các kí hiệu để viết.

Dạng 5: Tìm các tập hợp bằng nhau

Dạng 6: Bài toán thực tế về tập hợp lớp 6

Chủ yếu liên quan đến việc đếm số phần tử của tập hợp

Bài tập nâng cao chuyên đề tập hợp lớp 6
Bài tập nâng cao chuyên đề tập hợp lớp 6
 
Bài viết cùng series:<< Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao toán 6Chuyên đề lũy thừa với số tự nhiên lớp 6 – Phiếu bài tập nâng cao >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: