Bài tập ước chung và bội chung toán 6

Đây là bài viết số [part not set] trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Bài tập ước chung và bội chung toán 6. Ước chung và bội chung là phần kiến thức quan trọng trong chương trình toán lớp 6 của các em học sinh trung học cơ sở. Vậy ước chung và bội chung là gì? Ước chung lớn nhất là gì? Bội chung nhỏ nhất là gì? Lý thuyết và bài tập về ước chung và bội chung?

Bài tập ước chung và bội chung toán 6
Bài tập ước chung và bội chung toán 6

Ước chung lớn nhất là gì?

ƯCLN của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
Các số nguyên tố cùng nhau là các số có ƯCLN bằng 1.
Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.

Bội chung nhỏ nhất là gì?

BCNN của hai hay nhiều số là số lớn nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.
Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đã cho.

Bài tập ước chung và bội chung – download:

Bài tập ước chung và bội chung

Bài tập ước chung và bội chung,
Các bài toán nâng cao về ƯCLN và BCNN có đáp án,
Bài tập ước và bội lớp 6 có đáp án,
Toán đó lớp 6 dạng ước chung bội chung,
Bài tập nâng cao bội và ước của một số nguyên,
Tìm ước chung và bội chung,
Cách phần biết bài toán ước chung và bội chung,
Bài tập về bội chung nhỏ nhất

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: