Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao toán 6

Đây là bài viết số [part not set] trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao toán 6. Tài liệu cung cấp phiếu bài tập tổng hợp các dạng toán nâng cao về lũy thừa trong chương trình lớp 6. Các bài tập được chọn lọc trong các sách tham khảo và các đề thi học sinh giỏi.

Bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao

Lũy thừa và các phép tính với lũy thừa

Các dạng bài tập lũy thừa với số mũ tự nhiên

 

lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao
lũy thừa với số mũ tự nhiên nâng cao

Xem thêm phép nhân và chia lũy thừa lớp 6

Các phương pháp so sánh hai lũy thừa

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: