Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng 100 công chức năm 2021

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng 100 công chức năm 2021.

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/04/2021 đến hết ngày 14/05/2021

– Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, tổ 14 đường Điện Biên, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn

Tags: