Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển học sinh

Năm 2021, trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển 150 học sinh tại ba lớp chuyên và hệ chất lượng cao, tăng 50 em so với năm ngoái.

Theo thông báo tuyển sinh được trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố ngày 10/3, lớp chuyên Văn tuyển 60 học sinh, mỗi lớp Sử, Địa tuyển 30. Ngoài ra, hệ chất lượng cao của trường cũng tuyển thêm 30 em.

Đối tượng tuyển sinh là các học sinh THCS tốt nghiệp năm 2021 trên phạm vi toàn quốc đáp ứng các yêu cầu gồm: Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ Khá trở lên; Xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển học sinh
Trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển học sinh

Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa vào hai trong ba lớp chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và xếp theo thứ tự ưu tiên.

Thí sinh phải làm 4 bài thi viết gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý).

Đề thi được xây dựng theo hình thức tự luận đối với môn Ngữ văn, môn Toán và các môn chuyên, trắc nghiệm đối với môn Tiếng Anh.

Môn Ngữ văn, thí sinh có thời gian làm bài là 120 phút, môn Toán thời gian làm bài 90 phút, môn Tiếng Anh thời gian làm bài 60 phút, môn chuyên thời gian làm bài 150 phút. Điểm bài thi được tính theo thang điểm 10.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển phải là những thí sinh dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi. Điểm thi của từng môn phải đạt từ 4,0 trở lên, điểm môn chuyên phải từ 6,0 trở lên.

Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn cũng thông báo sẽ xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo từng lớp chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10, môn chuyên nhân hệ số 2 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân, không cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh.