Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển dụng năm 2021

Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 với số lượng 40 chỉ tiêu

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và ký hợp đồng

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/04/2021 đến hết ngày 25/05/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.tlu.edu.vn