Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn

Đây là bài viết số 30 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn.

Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn
Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn

Kiến thức cần nhớ

+ Định lí 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
+ Định lí 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Các dạng bài tập

Dạng 1. Chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau.
Phương pháp giải: Sử dụng hai định lý về số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc. Chứng minh các đẳng thức cho trước.
Phương pháp giải: Áp dụng hai định lý về số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn để có được các góc bằng nhau, cạnh bằng nhau. Từ đó, ta suy điều cần chứng minh.

Phiếu bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn

Xem thêm Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9

Bài viết cùng series:<< Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cungPhiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9 >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: