Các dạng bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9

Đây là bài viết số 27 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Các dạng bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9. Phương pháp chung là lập phương trình hoành độ giao điểm, đưa về phương trình bậc hai, dùng định lý Viet để giải.

bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9
bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9

Các dạng bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9

+ Tìm tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng

+ Tìm tham số m để đường thẳng cắt parabol tại 2 điểm phân biệt (không cắt, tiếp xúc)

+ Tìm m để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm nằm ở hai phía của trục Oy (cùng phía, cùng bên trái, cùng bên phải)

+ Tìm m để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1; x2 thỏa mãn một đằng thức.

Phiếu bài tập 

Xem thêm Các dạng bài tập về định lý Viet lớp 9 cơ bản và nâng cao

Bài viết cùng series:<< Các dạng bài tập về định lý Viet lớp 9 cơ bản và nâng caoPhiếu bài tập Góc nội tiếp – Tổng hợp từ các đề thi vào 10 >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: