Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao – Hàm số bậc nhất

Đây là bài viết số 21 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao – Hàm số bậc nhất. 

Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao
Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao

Các dạng bài toán chương 2 đại số 9

Dạng 1. Kiểm tra đồ thị hàm số có phải là hàm số bậc nhất không? Đồng biến hay nghịch biến?
Dạng 2. Vẽ đồ thị hàm số, tìm giao điểm của hai đồ thị
Dạng 3. Các dạng lập phương trình đường thẳng
Dạng 4. Khoảng cách
Dạng 5. Phương pháp chung chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến.
Dạng 6. Tìm điểm cố định của y = f(x, m) (chứng minh đồ thị luôn đi qua điểm cố định)

Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao

Xem thêm Phiếu bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 nâng cao

Bài viết cùng series:<< Phiếu bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 nâng cao – Đủ các dạng (word)Các dạng bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9 cơ bản và nâng cao >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: