Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9

Đây là bài viết số 31 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9. Tổng hợp kiến thức trọng tâm, các dạng bài tập và phiếu bài tập tổng hợp về tứ giác nội tiếp.

Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9
Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9

Kiến thức cần nhớ

1. Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp đường tròn (gọi tắt là tứ giác nội tiếp).

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng .
 
3. Nếu trong một tứ giác có tổng số đo hai góc đối diện bằng thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.
 
4. Nếu một tứ giác lồi có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.

Các dạng bài tập

Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp.
Phương pháp giải: Để chứng minh tứ giác nội tiếp, ta có thể sử dụng một trong các cách sau:
+ Cách 1. Chứng minh tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180°.
+ Cách 2. Chứng minh tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc α.
+ Cách 3. Chứng minh tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.
+ Cách 4. Tìm được một điểm cách đều bốn đỉnh của tứ giác.
Dạng 2. Sử dụng tứ giác nội tiếp để chứng minh các góc bằng nhau, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song hoặc đồng quy, các tam giác đồng dạng.
Phương pháp: Sử dụng tính chất của tứ giác nội tiếp.

Phiếu bài tập tứ giác nội tiếp hình học 9

Xem thêm Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn

Bài viết cùng series:<< Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: