Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Đây là bài viết số 29 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung. Tổng hợp kiến thức lý thuyết trọng tâm và phiếu bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Kiến thức cần nhớ

1. Định nghĩa

Cho xy là tiếp tuyến tại A với đường tròn (O).
 
Góc ∠BAx có đỉnh A nằm trên đường tròn, cạnh Ax là một tia tiếp tuyến còn cạnh kia chứa dây cung AB.
 
Góc ∠BAx được gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
 
Dây AB căng hai cung. Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn. Trên hình vẽ, góc ∠BAx có cung bị chắn là cung nhỏ AB , góc ∠BAy có cung bị chắn là cung lớn AB.
2. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.
3. Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Xem thêm Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn

Bài viết cùng series:<< Phiếu bài tập Góc nội tiếp hình học lớp 9Bài tập góc có đỉnh nằm trong và ngoài đường tròn >>

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: