Bài tập định nghĩa phân thức đại số – hai phân thức bằng nhau

Đây là bài viết số [part not set] trong 36 bài viết của loạt series Toán 8

Bài tập định nghĩa phân thức đại số – Phân thức đại số là gì? Mở đầu chương 2 đại số 8, các em hãy cùng tham khảo phiếu bài tập áp dụng định nghĩa phân thức, định nghĩa hai phân thức bằng nhau. Phiếu có tóm tắt lí thuyết, bài tập tự luận, bài tập trăc nghiệm và đáp án chi tiết.

Bài tập định nghĩa phân thức đại số - hai phân thức bằng nhau
Bài tập định nghĩa phân thức đại số – hai phân thức bằng nhau

Phân thức đại số là gì? 

  • Một phân thức đại số là một biểu thức có dạng A/B trong đó A; B là các đa thức và B khác đa thức 0.

             A được gọi là tử thức (hay tử). B được gọi là mẫu thức (hay mẫu)

  • Hai phân thức bằng nhau : A/B = C/D nếu AD = BC với B và D khác đa thức 

Các dạng bài tập cơ bản

  • Tìm điều kiện của x để phân thức có nghĩa.
  • Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau để chứng minh đẳng thức
  • Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau để tìm đa thức chưa biết.
  • Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của phân thức.
  • Bài tập trắc nghiệm nhanh

Bài tập định nghĩa phân thức đại số

Xem thêm Phiếu bài tập tính chất cơ bản của phân thức

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: