Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8 file word có đáp án

Đây là bài viết số [part not set] trong 36 bài viết của loạt series Toán 8

Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8 file word có đáp án. Quy đồng mẫu thức là một kĩ năng quan trọng trong các bài toán rút gọn biểu thức lớp 8 và lớp 9. Học sinh khi học phần này cần được luyện tập thật kĩ, tiếp cận với nhiều loại bài, nhiều trường hợp từ đơn giản đến phức tạp. Như vậy học sinh mới có đủ kĩ năng để xử lí các tình huống phát sinh trong bài rút gọn biểu thức.

Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8
Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8

Các bước quy đồng mẫu thức

– Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung (MTC)

– Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức (bằng cách chia mẫu thức chung cho từng mẫu thức)

– Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

Các dạng bài tập có trong phiếu

  • Tìm mẫu thức chung của các phân thức.
  • Quy đồng các mẫu thức.
  • Bài tập trắc nghiệm.

Phiếu bài tập quy đồng mẫu thức lớp 8

Xem thêm Phiếu bài tập phép cộng phân thức lớp 8

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: