Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ

Đây là bài viết số 6 trong 41 bài viết của loạt series Toán 7

Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ. Bài này sẽ giúp các bạn củng cố những kiến thức đã học về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ và cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ bằng việc làm các dạng bài tập liên quan.

Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ
Bài tập giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ có đáp án đầy đủ

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

 

 
Bài viết cùng series:<< Các dạng bài tập về số hữu tỉ có đáp án- Cộng trừ nhân chia số hữu tỉPhiếu Bài tập lũy thừa của một số hữu tỉ (word) cơ bản và nâng cao >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: