Hình học 8 – Bài tập hình thoi cơ bản và nâng cao có lời giải

Đây là bài viết số 20 trong 36 bài viết của loạt series Toán 8

Hình học 8 – Bài tập hình thoi cơ bản và nâng cao có lời giải. Tài liệu sẽ tóm tắt đầy đủ lý thuyết và có hệ thống bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao. Cuối tài liệu là hướng dẫn giải chi tiết để các em học sinh tham khảo.

Bài tập hình thoi cơ bản và nâng cao có lời giải
Bài tập hình thoi cơ bản và nâng cao có lời giải

Định nghĩa và tính chất của hình thoi

Ÿ Định nghĩa: Hình thoi là tứ giác có bốn cạnh bằng nhau.

Nhận xét: Hình thoi cũng là một hình bình hành.

Ÿ Tính chất:

– Hình thoi có tất cả tính chất của hình bình hành.

– Trong hình thoi:

              + Hai đường chéo vuông góc với nhau.

              + Hai đường chéo là các đường phân giác của các góc ở đỉnh của hình thoi.

Ÿ  Dấu hiệu nhận biết:  

Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

– Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

– Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

– Hình bình hành có một đường chéo là đường phân giác của một góc ở đỉnh là hình thoi.

Bài tập hình thoi cơ bản và nâng cao có lời giải

Xem thêm Bài tập ôn chương 1 hình học 8 có lời giải chi tiết

Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao

Bài tập hình vuông nâng cao có đáp án chi tiết

Bài viết cùng series:<< Hình học 8 – Bài tập hình vuông nâng cao có đáp án chi tiếtBài tập hằng đẳng thức nâng cao lớp 8 >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: