Hình học 8 – Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao

Đây là bài viết số [part not set] trong 36 bài viết của loạt series Toán 8

Hình học 8 – Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao. Tài liệu sẽ tóm tắt đầy đủ lý thuyết và có hệ thống bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao. Cuối tài liệu là hướng dẫn giải chi tiết để các em học sinh tham khảo.

Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao
Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao

Kiến thức cơ bản

Ÿ Định nghĩa: Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

Ÿ Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành, một hình thang cân.

Ÿ Tính chất:

Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình bình hành.

– Hình chữ nhật có tất cả các tính chất của hình thang cân.

– Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Ÿ Dấu hiệu nhận biết:

– Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

– Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

  • Áp dụng vào tam giác vuông:
  • Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
  • Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

Bài tập hình chữ nhật cơ bản và nâng cao

Xem thêm

Các dạng bài tập đường trung bình của tam giác

Các dạng bài tập hình thang cân có lời giải chi tiết

Các dạng bài tập hình bình hành có lời giải chi tiết

Bài viết cùng series:

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: