Các dạng bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9 cơ bản và nâng cao

Đây là bài viết số 22 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Các dạng bài tập giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9 cơ bản và nâng cao.Bài tập về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9, Phương trình bậc nhất hai ẩn Lý thuyết, Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số, Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 10, Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn , Hệ phương trình bậc nhất một an, Hệ phương trình bậc nhất 3 an, Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai,

Các dạng bài tập giải hệ phương trình
Các dạng bài tập giải hệ phương trình

I – Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Cách làm: Từ một phương trình, rút 1 ẩn theo ẩn kia rồi thay vào phương trình thứ hai. Giải phương trình thứ hai (lúc đó chỉ còn 1 ẩn), thay kết quả trở lại phương trình 1.

– Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho thành một hệ mới trong dó có phương trình một ẩn.

– Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ.

II – Phương pháp cộng đại số

Cách làm: Quy đồng các hệ số của x hoặc y ở cả hai phương trình. Cộng hoặc trừ hai vế tương ứng của 2 phương trình ta được một phương trình mới. Giải phương trình đó ta được 1 ẩn, thay vào một trong hai phương trình ban đầu để tìm ẩn còn lại.

– Nhân hai vế của mối phương trình với một thừa số phụ sao cho giá trị tuyệt đối của hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau.

– Dùng quy tắc cộng đại số để được một hệ mới trong đó có một phương trình một ẩn.

– Giải phương trình một ẩn này rồi suy ra nghiệm của hệ.

III – Các dạng bài tập hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn lớp 9

+ Dạng toán 1: Giải hệ phương trình 
+ Dạng toán 2: Giải hệ phương trình quy về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
+ Dạng toán 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
+ Dạng toán 4: Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.

IV – Phiếu bài tập tổng hợp

CHUYÊN ĐỀ: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN


A. Kiến thức cần nhớ

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn là phương trình có dạng ax+by=c trong đó x;y là ẩn, a,b,c là các số cho trước, a và b không đồng thời bằng 0.

2. Phương trình bậc nhất hai ẩn ax+by=c luôn có vố số nghiệm x,y. Công thức nghiệm trổng quát là:

Chú ý: Phương trình ax+by=c có nghiệm nguyên khi và chỉ khi c chia hết cho ƯCLN(a,b).

3. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

B. Một số ví dụ

C. Bài tập

 

Bài viết cùng series:<< Phiếu bài tập chương 2 đại số 9 cơ bản và nâng cao – Hàm số bậc nhấtGiải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 9 cơ bản và nâng cao >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: