Bài tập tuần 2 hình học 6 – 3 điểm thẳng hàng – Phiếu hoạt hình đẹp

Đây là bài viết số 17 trong 31 bài viết của loạt series Toán 6

Bài tập tuần 2 hình học 6 – 3 điểm thẳng hàng. Để giúp các em học sinh lớp 6 làm quen với nội dung hình học trong sách giáo khoa và biết cách làm bài tập. Dưới đây là các dạng bài tập về ba điểm thẳng hàng cơ bản và nâng cao. Phần bài tập có hướng dẫn giải chi tiết, phiếu tải về có hình vẽ vui mắt giúp các em học sinh thích thú hơn.

Bài tập tuần 2 hình học 6 - 3 điểm thẳng hàng
Bài tập tuần 2 hình học 6 – 3 điểm thẳng hàng

Đề bài tập tuần 2 hình 6 – 3 điểm thẳng hàng

Bài 1. Xem hình vẽ bên.

a) Hãy nêu tất cả các tập hợp gồm ba điểm không thẳng hàng;
 
b) Hãy nêu tất cả các tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng;
 
c) Đối với mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng, hãy cho biết điểm nào nằm giữa hai điểm nào.
 
Bài 2. Sử dụng hình vẽ của Bài 1 ở trên. Hãy kể ra những cặp điểm nằm cùng phía đối với:
 
a) Điểm A;
 
b) Điểm B;
 
c) Điểm C.
 
Bài 3. Sử dụng hình vẽ của Bài 1 ở trên và cho biết:
 
a) Có những điểm nào nằm giữa hai điểm A và D?
 
b) Có những cặp điểm nào nằm khác phía đối với điểm C?
 
Bài 4.
 
a) Ở hình bên có bao nhiêu tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng? Hãy kể ra các tập hợp như thế.
 
b) Với mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng như trên hình, hãy phát biểu các khẳng định theo mẫu câu:
 
“Hai điểm …. và nằm cùng phía đối với điểm …”
 
c) Với mỗi tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng như trên hình, hãy phát biểu các khẳng định theo mẫu câu: “Hai điểm …. và …. nằm khác phía đối với điểm …”
 
Bài 5. Nhìn hình vẽ bên và cho biết mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm O;

b) Điểm M nằm giữa hai điểm O và N;

c) Hai điểm B và D nằm cùng phía đối với điểm O.

Đáp án

Bài 1.
 
a) Từ 6 cặp điểm lấy trong số 4 điểm A, B, C, D là (A, B), (A, C), (A, D), (B, C), (B, D), (C, D), ta có 6 tập hợp gồm ba điểm không thẳng hàng là {A, B, E}, {A, C, E}, {A, D, E}, {B, C, E}, {B, D, E} và {C, D, E}.
 
b) Có 4 tập hợp gồm ba điểm thẳng hàng là {A, B, C}, {A, B, D}, {A, C, D} và {B, C, D}.
 
c) Điểm B nằm giữa hai điểm A và C; Điểm B nằm giữa hai điểm A và D ; Điểm C nằm giữa hai điểm A và D ; Điểm C nằm giữa hai điểm B và D.
 
Bài 2. a) Các cặp điểm nằm cùng một phía đối với điểm A (đều nằm bên phải A) là (B, C), (B, D) và (C, D).
 
b) Có một cặp điểm nằm cùng một phía đối với điểm B là (C, D).
 
c) Có một cặp điểm nằm cùng một phía đối với điểm C là (A, B).
 
Bài 3.
 
a) B và C.
 
b) (A, D) và (B, D).
 
Bài 4. a) Có 4 tập hợp {A, G, D}, {A, C, E}, {B,G,C}, {B, D, E}.
 
b) Đối với ba điểm A, G, D, ta có:
 
Hai điểm A và G nằm cùng phía đối với điểm D;
 
Hai điểm D và G nằm cùng phía đối với điểm A.
 
Tương tự cho các tập hợp ba điểm thẳng hàng còn lại.
 
c) Đối với ba điểm A, D, G, ta có:
 
Hai điểm A và D nằm khác phía đối với điểm G.
 
Tương tự cho các tập hợp ba điểm thẳng hàng còn lại.
 
Bài 5. a) Đúng. b) Sai. c) Sai.

Tải về Phiếu bài tập tuần 2 hình học 6 – 3 điểm thẳng hàng 

Xem thêm Phiếu bài tập tuần 1 hình 6 điểm và đường thẳng

Bài tập tuần 3 hình học 6 – đường thẳng đi qua hai điểm

Bài viết cùng series:<< Phiếu bài tập tuần 1 hình 6 điểm và đường thẳngBài tập tuần 3 hình học 6 – đường thẳng đi qua hai điểm >>

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: