Bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 – Các dạng ôn thi vào 10

Đây là bài viết số 19 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 – Các dạng ôn thi vào 10. Đây là bài đầu tiên của chương 2 đại số 9. Các bài tập ở mức độ cơ bản, nhẹ nhàng, chủ yếu xoay quanh lí thuyết tổng quan về hàm số bậc nhất.

Bài tập hàm số bậc nhất lớp 9
Bài tập hàm số bậc nhất lớp 9

Lí thuyết hàm số bậc nhất lớp 9

1. Hàm số bậc nhất.
Là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a, b là hai số đã cho và a khác 0.
2. Các tính chất của hàm số bậc nhất.
Hàm số bậc nhất xác định với mọi giá trị của x thuộc R.
Hàm số bậc nhất: Đồng biến trên R khi a > 0; Nghịch biến trên R khi a < 0.

Các dạng toán về hàm số bậc nhất lớp 9

Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm.

+ Việc tính toán theo kiểu này sẽ giúp ta xác định được toạ độ của nhiều điểm thuộc đồ thị hàm số một cách nhanh chóng. Ngoài ra, phương pháp sử dụng kết hợp máy tính cầm tay (sử dụng Slove) sẽ giúp cải thiện thời gian một cách hiệu quả.

+ Tính giá trị của hàm số y = f(x) khi cho giá trị của ẩn x0 là ta thay giá trị của x0 vào biểu thức y = f(x) để tìm được y = f(x0).

Dạng 2: Vẽ đồ thị hàm bậc nhất.

+ Bước 1: Xác định hai điểm giao của đồ thị với 2 trục tọa độ

+ Bước 2: Nếu 2 điểm giao tọa độ không đẹp thì lập bảng giá trị, lấy x tùy ý sao cho tính được y đẹp

+ Bước 3: Vẽ hệ trục tọa độ, xác định vị trí 2 điểm giao ở bước 1 hoặc 2 điểm trong bảng giá trị ở bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm đó ta được đồ thị.

Dạng 3: Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số bậc nhất.

Xét hàm số bậc nhất y = ax + b với a, b là hằng số: Khi a > 0, hàm số đồng biến trên R; khi a < 0, hàm số nghịch biến trên R.

Dạng 4. Toán thực tế.

Phiếu bài tập hàm số bậc nhất lớp 9

 

Bài viết cùng series:<< Phiếu Bài tập tiếp tuyến của đường tròn cơ bản và nâng cao – Hình học 9Phiếu bài tập hàm số bậc nhất lớp 9 nâng cao – Đủ các dạng (word) >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: