Phiếu bài tập Góc nội tiếp hình học lớp 9

Đây là bài viết số 28 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Phiếu bài tập Góc nội tiếp hình học lớp 9. Tổng hợp kiến thức lý thuyết, các dạng bài tập và phiếu bài tập tổng hợp về góc nội tiếp.

Phiếu bài tập Góc nội tiếp hình học lớp 9
Phiếu bài tập Góc nội tiếp hình học lớp 9

Kiến thức cần nhớ

Góc BAC có đỉnh A nằm trên đường tròn và hai cạnh AB, AC là hai dây cung được gọi là góc nội tiếp. Cung BC nằm bên trong được gọi là cung bị chắn. sdBAC = 1/2.sdBC (số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn).
Tính chất: Trong một đường tròn:
+ Các góc nội tiếp bằng nhau thì chắn các cung bằng nhau.
+ Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
+ Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90°) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
+ Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

+ Điểm nằm chính giữa cung chia cung đó thành hai cung có số đo bằng nhau. Hai góc nội tiếp chắn hai cung đó thì bằng nhau.
+ Để chứng minh đẳng thức hình học, suy nghĩ quy về chứng minh tam giác đồng dạng dựa vào các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc hai cung bằng nhau trong một đường tròn.
+ Góc nội tiếp (nhỏ hơn bằng 90 độ) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

Các dạng bài tập về góc nội tiếp

Dạng 1: Chứng minh hai góc bằng nhau. Tính số đo góc.
Dạng 2: Tính độ dài, tính diện tích.
Dạng 3: Bài toán dựa vào hệ quả của góc nội tiếp chứng minh ba điểm thẳng hàng.
Dạng 4: Bài toán dựa vào định lí, tính chất góc nội tiếp chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
Dạng 5: Nâng cao phát triển tư duy.

Phiếu bài tập Góc nội tiếp hình học lớp 9

Download [33.36 KB]

Xem thêm Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Bài viết cùng series:<< Các dạng bài tập Vị trí giữa parabol và đường thẳng lớp 9Phiếu bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung >>

Donate ủng hộ

Nếu thấy bài biết hay và hữu ích hãy donate cho blog nhé

Donate qua ví MOMO:

Donate qua Viettel Pay: