Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng cao

Đây là bài viết số 13 trong 31 bài viết của loạt series Toán 9

Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng cao. Mở đầu chương đường tròn, học sinh sẽ được học về định nghĩa và sự xác định đường tròn. Tuy lý thuyết rất ngắn gọn và đơn giản nhưng bài tập lại rất quan trọng trong các đề thi và kiểm tra. DƯới đây là hai phiếu bài tập cơ bản và nâng cao là tài liệu luyện tập hữu ích cho học sinh và giáo viên.

1. Định nghĩa đường tròn

Đường tròn tâm O bán kính R, kí hiệu (O;R), là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R.

Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng cao
Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản và nâng cao
Nếu A nằm trên đường tròn (O;R) thì OA=R
Nếu A nằm trong đường tròn (O; R) thì OA<R.
Nếu A nằm ngoài đường tròn (O; R) thì OA > R

2. Định lí về sự xác định một đường tròn

Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn.
Tâm O của đường tròn đi qua ba điểm A, B, C là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC.

3. Chứng minh các điểm cùng thuộc một đường tròn

+ Xác định được trước tâm của đường tròn chẳng hạn đặt là điểm O
+ Chứng minh AO = BO = CO = DO …..
Ta được các điểm A, B, C, D… cùng thuộc một đường tròn

4. Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 cơ bản

5. Bài tập định nghĩa đường tròn lớp 9 nâng cao

Bài tập tính chất đối xứng của đường tròn nâng cao

Bài viết cùng series:<< Bài tập tỉ số lượng giác của góc nhọn nâng caoBài tập tính chất đối xứng của đường tròn nâng cao lớp 9 >>

Like share và ủng hộ chúng mình nhé: